Skip to content

Budowa domu 2022

Kolejną naszą wykonaną inwestycją była budowa domu 2022 na gdańskim Jasieniu. Był to budynek mieszkalny, jednorodzinny, z dwustanowiskowym garażem. Kubatura budynku to 950m3, zaś powierzchnia całkowita to lekko ponad 273 m2. Na parterze zaplanowano salon z aneksem kuchennym, spiżarnię, wc, kotłownię i pomieszczenie gospodarcze wraz z garażem. Na piętrze zaplanowano część sypialną, pralnię i gabinet. Całość przykryta dwuspadzistym dachem położonym prostopadle do elewacji frontowej o nachyleniu 40o. W bryłę dachu wkomponowano wykusz o nachyleniu 40o, ustawiony prostopadle do głównej bryły budynku. Poniżej przedstawiamy fotorelacje z prowadzonych prac budowlanych podzielonych na kolejne etapy budowy domu.

Prace ziemne i ławy fundamentowe.

Budowę domu rozpoczęliśmy od dokładnego wytyczenia obrysu budynku. Określiliśmy również głębokość wykopu wykorzystując posiadany sprzęt geodezyjny wykonaliśmy pomiary, oznaczyliśmy odległości wykonaliśmy wykop. Zbocza wykopu odpowiednio zabezpieczyliśmy przed osunięciem. Następnie przystąpiliśmy do wykonania szalunków pod ławy fundamentowe z wykorzystaniem przeznaczonych do tego płyt PERI i desek. Przygotowane szalunki zalaliśmy chudym betonem klasy C10-12 pozostawiliśmy do wyschnięcia. Na warstwie betonu ułożyliśmy zbrojenie podłużne ze stali żebrowanej klasy AIIIN. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zachowanie odpowiedniej otuliny prętów. Tak przygotowane szalunki i zbrojenie zalaliśmy betonem konstrukcyjnym klasy C20/25.

Po związaniu betonu szalunki zostały usunięte, a fundament obustronnie zaizolowany przeciwwilgociowo. Oczywiście nie zapomnieliśmy o wykonaniu uziomu późniejszej instalacji elektrycznej. Tak przygotowany fundament przysypaliśmy odpowiednio zagęszczonym żwirem. Ściany fundamentowe wykonaliśmy z bloczków z betonowych o szerokości 24 cm. Gotowe ściany obustronnie zabezpieczyliśmy przeciwwilgociowo i ociepliliśmy odpowiednio grubą warstwą styropianu i folii izolacyjnej. Kończąc ten etap budowy domu 2022, rozłożyliśmy podziemną instalację hydrauliczną. Całość została zalana płytą betonową.

Ściany pierwszej kondygnacji.

Budowa domu 2022 przeszła do etapu naziemnego. Czyli wykonaliśmy murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru budynku. Do murowania ścian użyliśmy bloczków Silka o szerokości 24 cm. W dokumentacji projektowej zaplanowano klika słupów żelbetowych wzmacniających konstrukcję. W linii muru zostawiliśmy odpowiednią szerokość wraz ze zbrojeniem. Słupy będą wylane wraz z wieńcem, tworząc konstrukcję monolityczną. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zainstalowaliśmy nadproże prefabrykowane o odpowiedniej szerokości i grubości. Całość budowanego domu przygotowaliśmy do szalowania pod strop i wieniec.

Wieniec i strop nad parterem

Wieniec nad pierwszą kondygnacją jest bardzo istotnym elementem konstrukcyjnym. Do budowy szalunku pod wieniec użyliśmy specjalistycznych płyt PERI oraz zwykłego deskowania. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby szalunek był prawidłowo podparty i zabezpieczony stemplami. Szczególną uwagę zwróciliśmy na wykonanie żelbetowej belki z dwupunktowym podparciem w kształcie prostopadłościanu. W tym przypadku nieuzasadnionym było zastosowanie elementów prefabrykowanych ze względu na brak możliwości zakotwienia. W następnej kolejności przystąpiliśmy do wykonania szalunków pod wylewkę stropową. Tu również użyliśmy płyt PERI oraz dużej ilości stempli wielokrotnego użytku.

W trakcie zbrojenia stropu i wieńca wykonaliśmy również szalunki pod schody prowadzące na pierwszą kondygnację. Na przygotowanym szalunku rozłożyliśmy pręty zbrojeniowe, wykonując wiązania ze strzemionami w odpowiedniej, zgodnej z projektem budowlanym kolejności. Prace przy wykonaniu zbrojenia są żmudne i wymagają dużego zaangażowania oraz uwagi. Jak widać na poniższych zdjęciach daliśmy radę, a strop po zalaniu odpowiednio zagęściliśmy. Pozostawiliśmy do związania na kilka dni.

Druga kondygnacja.

Po technologicznym związaniu betonu przystąpiliśmy do murowania ścian zewnętrznych drugiej kondygnacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku tego domu nie przewidziano przewodów kominowych ani wentylacyjnych murowanych. W planach przewiduje się zastosowanie nowoczesnych rozwiązań grzewczych opartych na paliwie płynnym. Trend w kierunku nie stosowania kotłów na paliwo stałe jest już w naszym regionie zauważalny, co będzie miało ogromny wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych związków chemicznych powstałych wskutek spalania paliw kopalnych jak węgiel i jego pochodne. Ściany konstrukcyjne wzmocniliśmy słupami i wieńcem żelbetowym. Przygotowaliśmy budynek do położenia konstrukcji dachu.

Konstrukcja dachu i dach.

Elementy konstrukcyjne dachu stanowi drewno klasy C24 odpowiednio wyleżakowane o wilgotności nie przekraczającej 20%. Połączenia elementów na śruby za pomocą blach ocynkowanych. Oczywiście odpowiednio zaimpregnowane przeciwko owadom i grzybom. Dach dwuspadzisty, prostopadły do elewacji frontowej o nachyleniu 40o. Dodatkowo, jak już wspominaliśmy w bryłę dachu jest wkomponowany wykusz o tym samym nachyleniu, usytuowany prostopadle do głównej bryły dachu. Tę część prac ciesielskich widać na poniższych zdjęciach.

Budowa domu 2022 została zakończona

W kolejnym etapie przystąpiliśmy do uprzątnięcia placu budowy. Usunęliśmy szalunki i stemple podtrzymujące. Teren wokół budynku uprzątnęliśmy i wyrównaliśmy. Inwestor mógł zatem przystąpić do montażu stolarki okiennej i drzwiowej, czym zamknął stan surowy swojego domu. Efekt prac kończących widać na powyższych zdjęciach. My ze swojej strony dziękujemy za owocną współpracę. Życzymy miłego użytkowania przez długie lata.

Oceń stronę