Skip to content

Budowa domu Gdynia

Budowa domu Gdynia odbyła się jesienią i zimą 2019 roku. Budowaliśmy dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, według projektu „Domy z wizją” z warszawskiego biura projektowego. Na parterze przewidziano pomieszczenia o funkcji mieszkalnej i gospodarczej, w tym garaż.

Rzut zaprojektowanego budynku oparty jest na planie prostokątów. Wejście natomiast zaprojektowano w podcieniu. Całość jest pokryta dachem dwuspadowym z lukarną zaprojektowaną w elewacji bocznej.

Prace ziemne.

Przy wykonywaniu prac ziemnych uwzględniliśmy specyfikę działki budowlanej. Budynek ma powstać na działce nieco wyniesionej ponad powierzchnię drogi, oraz na terenie lekko pochylonym. Przy wykonywaniu prac ziemnych usunęliśmy warstwę gleby. Poniżej zdjęliśmy poszczególne warstwy podłoża bez naruszania tych warstw. Przy wykonywaniu wykopu musieliśmy uwzględnić różnicę wysokości terenu. Zgodnie z projektem wykop posiada dwie głębokości. Kolejną czynnością było ułożenie szalunków pod ławy fundamentowe. Etap robót ziemnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

Ławy fundamentowe i fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano na ławach fundamentowych o wysokości konstrukcyjnej 30 cm. Natomiast stopa fundamentowe o wysokości 40 cm. Przed wylaniem ław i stopy wykonaliśmy odpowiednie zbrojenie. Do zbrojenia zastosowaliśmy pręty ze stali A-IIIN klasy B500S. Podkład pod ławy wykonaliśmy z chudego betonu klasy C10. Jego grubość wyniosła 10 cm. Tę część prac przy ławach przedstawiają poniższe zdjęcia:

Po wylaniu ław zasadniczym betonem klasy C20/25 i odczekaniu w celu wiązania wykonaliśmy rozszalowanie i wykonaliśmy izolację pionową i poziomą. Po wyschnięciu betonu ławy przysypaliśmy żwirem. Miejsca zasypane dokładnie zagęściliśmy. Poziom posadowienia fundamentów wyniósł nie mniej niż jeden metr poniżej najniższego poziomu terenu. Mury fundamentów wykonaliśmy z bloczków betonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowej M10. Następnie wykonaliśmy dokładną izolację pionową muru fundamentów, aż do wysokości nie mniejszej niż 30 cm powyżej planowanego poziomu terenu. Na końcu wykonaliśmy wieniec wzmacniający mury fundamentu ze względu na jago trzystopniową konstrukcję. Tym samym kolejny etap budowa domu Gdynia dobiegł końca. Etap ten został uwieczniony na zdjęciach:

Po zdjęciu szalunków przystąpiliśmy do wykonania izolacji pionowej i ocieplenia ścian fundamentowych. Ściany pokryliśmy odpowiednią masą bitumiczną, następnie położyliśmy warstwę styropianu i folię bąbelkową. Mury fundamentów zasypaliśmy, a cały teren wokół budynku wyrównaliśmy.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Następnie przystąpiliśmy do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Do murowania zastosowaliśmy pustaki silikatowe „Silka” klasy 15, o grubości 24 cm. Z tego samego materiału wykonaliśmy ściany wewnętrzne nośne. Murowanie ścian odbywało się na zaprawie murarskiej, cienkowarstwowej, klasy M15. Kominy (dymny i wentylacyjny) murowaliśmy stosując gotowe systemy kominowe renomowanego producenta. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zastosowaliśmy nadproża prefabrykowane. Nad otworem na bramę garażową wykonaliśmy szalunek na wieniec żelbetowy, który wylewany będzie razem z wieńcem nad pierwszą kondygnacją. Następnie wykonaliśmy szalowanie pod strop pierwszej kondygnacji.

Wieniec i zalewanie stropu.

Po wykonaniu szalunków nadproża nad brama garażową oraz wokół budynku, przygotowaliśmy zbrojenie. Wykorzystaliśmy stal zbrojeniową A-IIIN klasy B500S. Następnie przystąpiliśmy do wykonania szalunków zwieńczenia i płyty stropu. Na gotowych szalunkach rozłożyliśmy zbrojenie płyty żelbetowej zgodnie z projektem. Użyliśmy prętów zbrojeniowych wykonanych z tej samej stali, oraz prętów o średnicy 6 mm na strzemiona. Również zostało wykonane szalowanie i zbrojenie schodów i klatki schodowej. Tak przygotowane szalunki zostały zalane betonem klasy C20/25. Wszystko pozostawiliśmy do związania. Po odpowiednim czasie zdjęliśmy szalunki i tym samym kolejny etap prac został zakończony.

Wykonanie drugiej kondygnacji i dachu

Ściany na drugiej kondygnacji, podobnie jak na pierwszej postawiliśmy z bloczków z betonu komórkowego typu Silka. Ponad planowaną połać dachu wymurowaliśmy komin i wykończyliśmy go płytkami klinkierowymi w odpowiednim kolorze. Przed przystąpieniem do wykonania dachu ściany kondygnacji zwieńczyliśmy zgodnie z projektem. Po wyschnięciu i zdjęciu szalunków wykonaliśmy odpowiednią izolację.

Zaprojektowano dach drewniany płatwiowo – kleszczowy. Odpowiednie elementy konstrukcji zostały zamówione u zewnętrznego dostawcy i zwiezione na plac budowy. Wykonane z sezonowanego drewna sosnowego i odpowiednio zabezpieczone przeciwgrzybiczo. Tę część prac budowlanych przedstawiamy poniżej:

Zakończenie prac budowlanych i przekazanie placu budowy

Ostatecznie cały dach zostanie pokryty dachówką. Wnętrze budynku uzupełniliśmy ścianami działowymi zgodnie z projektem. Strefy niebezpiecznie wewnątrz zabezpieczyliśmy tymczasowymi barierami. Teren wokół budynku został uprzątnięty, a dom został oddany w użytkowanie Inwestorowi. Ostatecznie oddany plac budowy prezentował się jak na poniższych zdjęciach. Następnie Inwestor wykonał montaż stolarki okiennej.