Skip to content

Budowa domu Kiełpinek

Budowa domu Kiełpinek w obrębie Gdańska. Wybudowaliśmy kolejny budynek mieszkalny, jednorodzinny o dwóch kondygnacjach naziemnych, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku. Finalnie dom zwieńczony jest dachem płaskim, które to coraz częściej spotykamy wśród realizowanych projektów. Kubatura łączna brutto wynosi ponad 520 m3. To zapewnia niecałe 200m2 powierzchni netto.

Prace ziemne i ławy fundamentowe.

Wykop pod fundamenty wykonaliśmy bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej jego planowanego położenia. W wykopie wykonaliśmy szalunki pod ławy fundamentowe z płyt Peri, wzmocnionych deskowaniem. Po wykonaniu szalunków całość jednorazowo zalaliśmy na około 10 cm chudym betonem – B10. Po wylaniu ław przystąpiliśmy do zdjęcia szalunków. Kolejnym etapem było wymurowanie ścian fundamentowych z pustaków betonowych o szerokości 24 cm. Po podeschnięciu, mur fundamentu został ocieplony płytami styrodurowymi i zaizolowany folią kubełkową. Następnie wnętrze zasypaliśmy żwirem, odpowiednio go zagęszczając. Finalnym punktem tego etapu było wykonanie wylewki betonowej tworzącej tym samym poziom zerowy budynku.

Budowa domu Kiełpinek: prace ziemne, ławy fundamentowe i wylewka.

Prace murarskie – ściany zewnętrzne i nośne.

Przed  murowaniem ścian parteru wykonaliśmy izolację poziomą z papy klejonej na ciepło. Następnie rozpoczęliśmy murowanie ścian. Ściany zewnętrzne i działowe wykonaliśmy bloczków betonu komórkowego typu Silka o szerokości 24 cm. Jako spoiwo zastosowaliśmy zaprawę cementowo wapienną. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonaliśmy szalunki na nadproża żelbetowe, które zalaliśmy betonem. Jedna ze ścian wewnątrz budynku została zaprojektowana jako żelbetowa. Na zdjęciach poniżej widać szalunki i zbrojenie jakie wykonaliśmy. Przewody wentylacji grawitacyjnej i kanał dymowy wykonaliśmy z prefabrykowanych systemowych pustaków kominowych typu SHIEDEL. Na koniec wykonaliśmy szalunki pod wieniec, strop i taras. Wszystkie te elementy zalejemy jednocześnie. Ta cześć prac murarskich została pokazana na poniższych zdjęciach.

Budowa domu Kiełpinek: murowanie ścian, nadproża i szalunki stropu.

Wykonanie stropu i klatki schodowej

Kolejnym etapem budowy domu w Kiełpinku było wykonanie stropu i klatki schodowej. Na szalunkach wykonaliśmy odpowiednie zbrojenie. Zostało połączone z wcześniej wykonanym zbrojeniem ściany żelbetowej. Dodatkowo ze zbrojeniem wieńca i klatki schodowej. W taki sposób, aby całość tworzyła żelbetową monolityczną całość. Po wykonaniu całości prac zbrojeniowych całość zalaliśmy betonem klasy B25 i pozostawiliśmy do wyschnięcia. Ten etap prac przedstawiamy na poniższej serii zdjęć.

Budowa domu Kiełpinek: Szalunki oraz wylewanie stropu, klatki schodowej oraz wieńca.

Druga kondygnacja i dach.

Po wyschnięciu stropu nad pierwszą kondygnacją przystąpiliśmy do murowania ścian nośnych pierwszej kondygnacji. Podobnie jak poprzednio do murowania użyliśmy bloczków z betonu komórkowego o szerokości 24 cm. Z racji tego, że na piętrze zaprojektowano liczne otwory okienno-balkonowe zaczynające się od posadzki, musieliśmy wykonać zbrojenia wzmocnień żelbetowych w ścianach zewnętrznych. Oczywiście nie zapomnieliśmy o przedłużeniu przewodów kominowych i dymnych. Nadproża oraz szalunki pod dach i wieniec wykonaliśmy analogicznie jak w przypadku kondygnacji pierwszej. Całość zalaliśmy betonem klasy B-20, tworząc monolityczną bryłę żelbetową. Tę część prac Inwestor uwiecznił na poniższych zdjęciach.

Prace wykończeniowe

W czasie, gdy zalany dach i murki attykowe schły, przystąpiliśmy do wykonywania prac wykończeniowych i kończących budowę stanu surowego tego budynku. Zdjęliśmy podpory i szalunki stropów oraz tarasów. Zabezpieczyliśmy ciągi komunikacyjne na piętrze oraz klatkę schodową. Wymurowaliśmy ścianki działowe wewnątrz budynku. Ogólnie przygotowaliśmy budynek do oddania Inwestorowi.

Na samym końcu zabezpieczyliśmy dach termozgrzewalna papą izolującą. Wykonaliśmy opierzenia kominów i ciągów wentylacyjnych. Na tym nasze zadania zostały zakończone. Dom został ostatecznie przygotowany do odbioru.

Ostatecznie wybudowany dom prezentuje się doskonale. Przedstawiamy kilka zdjęć już po montażu stolarki okiennej.

Dziękujemy Państwu Marzenie i Rafałowi za umożliwienie nam wykonania bardzo ciekawego projektu Ich nowego domu. Życzymy wspaniałych chwil spędzonych w swoim nowym domu. Dziękujemy również za udostępnienie zdjęć swojego domu z lotu drona, oraz za miłą referencję.

Oceń stronę