Skip to content

Budowa domu na skarpie

Budowa domu na skarpie wiąże się z większymi wyzwaniami niż tradycyjna, na płaskim terenie. Przede wszystkim jest nieco droższa, bo wymaga zaangażowania większej ilości materiałów i pracy. Już na etapie projektu należy wziąć pod uwagę uwarunkowanie geotechniczne gruntu, co wymaga wykonanie większej ilości prac geodezyjnych niż podczas projektowania tradycyjnego domu. Jednak poniesione koszty i nakład pracy rekompensuje późniejsze prezentowanie się budynku. Domy wybudowane na skarpie prezentują się po prostu bajecznie. Nasza firma budowlana otrzymała zlecenie wykonania stanu surowego nowoczesnego budynku ulokowanego na działce o dość dużym nachyleniu wczesnym latem 2022 roku. Przyjęliśmy to zlecenie z niemałym zadowoleniem. Mogliśmy zaprezentować możliwości naszej ekipy budowlanej w pełnej rozciągłości. Tym samym wzbogacić krajobraz o bardzo ciekawą bryłę architektoniczną.

Ławy i ściany fundamentowe w domu na skarpie.

Pod ściany fundamentowe wykonaliśmy wykop uwzględniający nachylenie powierzchni gruntu. Wykop odpowiednio zabezpieczyliśmy przed zalaniem wodami gruntowymi, aby zapobiec uplastycznieniu się gruntu. Wytyczyliśmy posadowniene ław pod ściany fundamentowe i wykonaliśmy szalunki. Odpowiednio rozmieściliśmy zbrojenie i wylaliśmy zaprawą betonową. Po wyschnięciu usunęliśmy szalunki i zabezpieczyliśmy ławy przeciwwilgociowo. Wolne powierzchnie wypełniliśmy żwirem odpowiednio go zagęszczając. Przystąpiliśmy do budowy szalunków pod żelbetowe ściany fundamentowe od strony skarpy.

Szalunki pod monolityczne żelbetowe ściany fundamentowe budowaliśmy w oparciu o gotowe zestawy szalunków typu ręcznego firmy TEKKO. Zastosowanie takiego rozwiązania bardzo ułatwia i przyspiesza wykonanie konstrukcji ściany żelbetowej. Z przyczyn technologicznych proces stawiania ścian żelbetowych podzieliliśmy na etapy. W każdym etapie konstrukcja nabierała wysokości od około 1,5 do 2 m. Umożliwiło to nam prawidłowe wykonanie zbrojenia ściany. Budowę kolejnych elementów fundamentów przedstawiają zdjęcia poniżej:

W dalszej kolejności wykonaliśmy żelbetowe słupy przeznaczone do podtrzymania płyty tarasu, żelbetowe ściany wewnętrzne pod konstrukcje nośne budynku. Po zdjęciu szalunków ściany zabezpieczyliśmy przeciwwilgociowo z każdej możliwej strony. Następnie ściany fundamentowe otrzymały ocieplenie wykonane z płyt styropianowych. Przed zasypaniem ułożyliśmy specjalną folię do przeciwwilgociowego. Ułożyliśmy podziemną instalację hydrauliczną i zabezpieczenia odgromowe. W tym momencie można było wyrównać grunt wewnątrz pod wykonanie płyty betonowej posadzki oraz obsypać fundamenty gruntem.

Wieniec i strop nad częścią piwniczną.

Prace nad wieńcem i stropem rozpoczęliśmy od wykonania szalunków wzdłuż wszystkich ścian kondygnacji podziemnej. Zastosowaliśmy niezawodny system płyt PERI. Częścią płyty stropowej jest taras oparty na wcześniej wykonanych słupach. Po wykonaniu szalunków stropu i wieńca przystąpiliśmy do wykonania zbrojenia. Zastosowaliśmy konstrukcyjne pręty zbrojeniowe ze stali A-IIIN. Przygotowania pod wylewkę wieńca i stropu trwały kilka dni. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie wykonać tę część prac, gdyż ma to bezpośredni wpływ na trwałość konstrukcji żelbetowej. Zapewniając ciągłość dostaw mieszanki betonowej przystąpiliśmy do wylewania płyty betonem. Tę część prac widać na zdjęciach poniżej.

Nadciągi i ściany kondygnacji nadziemnej.

Budowę kondygnacji naziemnej rozpoczęliśmy od wykonania szalunków dwóch nadciągów i słupa żelbetowego. Po ich zazbrojeniu wylaliśmy beton i pozostawiliśmy do wyschnięcia. Reszta ścian będzie wybudowana z bloczków betonu komórkowego SILKA o szerokości 24 cm. Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonaliśmy w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku tej realizacji nadproża nad otworami pod stolarkę okienną wykonaliśmy we własnym zakresie gdyż projekt zakłada zastosowanie wielkopowierzchniowych okien i drzwi tarasowych.

Wieniec i stropodach

Ostatnią częścią prac budowlanych przy tym przepięknym projekcie było wykonanie wieńca i płyty żelbetowej stropodachu. W pierwszej kolejności wykoanaliśmy szalunki pod wieniec kondygnacji. Następnie wykonaliśmy zbrojenie wieńca zgodnie z projektem budowlanym. Równolegle wykonaliśmy szalunki pod płytę stropową wykorzystując płyty PERI i regulowane stemple. Na przygotowanej powierzchni konstruowanej płyty rozłożyliśmy pręty zbrojeniowe łącząc je strzemionami. Tym samym przygotowaliśmy zarówno wieniec jak i płytę do zalania betonem. Po wstępnym wyschnięciu przystąpiliśmy do wykonania szalunków górnych nadciągów (ogniomuru). Zbrojenie tego elementu konstrukcyjnego stanowią pręty zbrojenia wieńca i stropu. Po wylaniu betonu i jego wyschnięciu przystąpiliśmy do rozbiórki elementów szalunku. Tym samym kończąc zasadnicze prace budowlane.

Prace wykończeniowe przy budowie domu na skarpie.

W ostatnim etapie prac budowlanych przystąpiliśmy do prac porządkowych na placu budowy. Wszystkie elementy szalunków zostały posegregowane, przygotowane do wywózki i załadowane na auto. Z pozostałych na placu budowy palet z bloczkami SILKA wykonaliśmy wewnętrzne ściany działowe. Z pozostałych elementów deskowania zrobiliśmy zabezpieczenie otworu przeznaczonego na montaż schodów. Wnętrze budynku opróżniliśmy z pozostałości po pracach murarskich. Stan budowy jaki pozostawiamy dla Inwestora widać na poniższych zdjęciach.

Budowę domu na skarpie zakończyliśmy późną jesienią 2021 roku. Po zakończeniu prac budowlanych wykonanych przez naszą firmę budowlaną teren wokół budynku został uprzątnięty, a inwestycja oddana w użytkowanie Inwestorom. Tym samym kolejna inwestycja, którą realizowaliśmy została z powodzeniem zakończona, a Inwestorzy wystawili dla naszej firmy referencje.

Oceń stronę