Skip to content

Budowa domu w Otominie

Budowa domu w Otominie rozpoczęła się wiosną 2022 roku, przy ulicy Konnej. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny bez podpiwniczenia o powierzchni ponad 300 m2. Z uwagi na jego prostą, statycznie wyznaczalną konstrukcję zaliczony do pierwszej kategorii obiektów. Posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Na głębokości posadowienia ław fundamentowych na działce występują grunty spoiste, co nie powinno przysporzyć żadnych trudności z wykonaniem ław i ścian fundamentowych.

Prace ziemne i ławy fundamentowe.

Budowę domu w Otominie pod Gdańskiem rozpoczęliśmy od dokładnego wytyczenia obrysu budynku względem działki Inwestora. Określiliśmy również głębokość wykopu wykorzystując posiadany sprzęt geodezyjny wykonaliśmy pomiary, oznaczyliśmy odległości wykonaliśmy wykop. Wszystkie prace ziemne i fundamentowe wykonywaliśmy zgodnie z polską normami PN-68/B06050 i PN-81/B-03020. Wykonaliśmy żelbetowe fundamenty z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą klasy A-III. Po wyschnięciu zaizolowaliśmy powłokami przeciwwilgociowymi wg projektu.

Ściany pierwszej kondygnacji.

Budowa domu w Otominie przeszła do etapu naziemnego. Ściany zewnętrzne murowaliśmy z bloczków betonowych typu SILKA klasy 100. W późniejszym etapie budowy domu będą ocieplone wełną mineralną o grubości co najmniej 22 cm. Do murowania ścian użyliśmy zaprawy cementowo-wapiennej marki 0,8 MPa. Podobnej zaprawy cementowej używaliśmy do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych klasy C20/25. Nad oknami i drzwiami zastosowaliśmy prefabrykowane nadproża typu L-19. Ściany wewnątrz budynku to również konstrukcja wymurowana z bloczków silikatowych typu SILKA o grubości 25 cm.

Wieniec i strop nad parterem

Przystępując do szalowania części wieńca i stropu przygotowaliśmy odpowiednią ilość stali i płyt. Do budowy szalunku użyliśmy specjalistycznych płyt PERI oraz odpowiednio dociętych desek i łat. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby szalunek był prawidłowo podparty i zabezpieczony stemplami. W następnej kolejności przystąpiliśmy do wykonania szalunków pod płytę stropową. Zauważmy, że w tym przypadku również użyliśmy płyt PERI, oraz znaczną ilość stempli stalowych.

W trakcie zbrojenia stropu i wieńca wykonaliśmy również szalunki pod schody monolityczne. Na przygotowanym szalunku rozłożyliśmy pręty zbrojeniowe, wykonując wiązania ze strzemionami w odpowiedniej, zgodnej z projektem budowlanym kolejności. Prace przy wykonaniu zbrojenia trwały kilka dni. Po jego wykonaniu wieniec, schody i strop zalaliśmy zaprawą betonową. Całość pozostawiliśmy do związania na kilka dni.

Druga kondygnacja.

W dalszej kolejności budowy domu w Otominie przystąpiliśmy do murowania ścian zewnętrznych drugiej kondygnacji. Użyliśmy tej samej technologii co przy murowaniu ścian parteru. Dodatkowym aspektem było wyniesienie przewodów kominowych poza obręb przyszłego poszycia dachowego. Ściany kondygnacji również są zwieńczone wieńcem żelbetowym zbrojonym stalą klasy A-III ze strzemionami co 25 cm.

Konstrukcja dachu i dach.

W budynku zaprojektowany został dach o konstrukcji w postaci więźby krokwiowo-kleszczowej ze słupami. Wykonany z drewna sosnowego klasy C24. Więźbę oparta na ścianach zewnętrznych poprzez murłaty i wieńce żelbetowe na stropie żelbetowym. Osiowy rozstaw dźwigarów dachowych wynosi 80 cm. Murłaty do wieńca mocowaliśmy za pomocą rozporowych śrub kotwiących o średnicach 16 mm w odpowiednich odległościach.

Budowa domu w Otominie została zakończona

Po wykonaniu wszystkich prac murarskich i montażowych dachu, przystąpiliśmy do uprzątnięcia placu budowy. Usunęliśmy szalunki i stemple. Teren wokół budynku uprzątnęliśmy i wyrównaliśmy. Zamontowaliśmy tymczasowe zabezpieczenia wewnątrz budynku. W niedalekiej przyszłości Inwestor przystąpił do montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Efekt prac kończących widać na powyższych zdjęciach. My ze swojej strony dziękujemy za współpracę. Życzymy szybkiego wykończenia domu.

5/5 - (1 vote)