Skip to content

Budowa domu z piwnicą

Budowa domu z piwnicą czy bez piwnicy? Takie pytanie bardzo często pojawia się u Inwestorów przy przeglądaniu projektów domów. Budowa piwnicy wiąże się z większymi kosztami budowy. Wzrost kosztów budowy domu podpiwniczonego może sięgnąć nawet 20-30% więcej niż bez piwnicy. Tym razem otrzymaliśmy zlecenie wybudowania domu jednorodzinnego posiadającego jedną kondygnację, poddasze i piwnicę. W projekcie założono, że będzie to budynek wybudowany metodą tradycyjną, murowany z elementami żelbetowymi, posiadający drewnianą więźbę dachową. Należy tu wspomnieć, że budynek nie będzie posiadał kotła na paliwa stałe, przez co będzie budynkiem ekologicznym, wykorzystującym lokalne odnawialne źródła energii do ogrzewania.

Ławy i ściany fundamentowe w domu z piwnicą.

W pierwszej kolejności po wytyczeniu obrysu budynku wykonaliśmy odpowiednio głęboki wykop. Z uwagi na strome zbocza wykopu, zabezpieczyliśmy je folią budowlaną zapobiegając ewentualnemu obsypywaniu się. Wykonaliśmy szalunki pod ławy fundamentowe i zalaliśmy chudym betonem pozostawiając do związania. Na związanej warstwie betonu ułożyliśmy wcześniej przygotowane zbrojenie ław fundamentowych. Po odpowiednim umieszczeniu dołożyliśmy kotwy zbrojeniowe pod planowaną ścianę żelbetową piwnicy. Tak przygotowane ławy zostały zalabe betonem klasy B25.

Po związaniu betonu usunęliśmy szalunki a ławy fundamentowe zaizolowaliśmy obustronnie. Miejsca pomiędzy wypełniliśmy żwirem odpowiednio go zagęszczając. Na zagęszczony żwir w przestrzeniach pomiędzy ławami wylaliśmy warstwę betonu tworząc podstawę posadzki części piwnicznej. Na ławach fundamentowych postawiliśmy szalunki pod żelbetowe ściany fundamentowe. Wykorzystaliśmy do tego profesjonalne systemy do szalowania PERI. Pomiędzy szalunki wprowadziliśmy odpowiednio przygotowane zbrojenie z prętów stalowych klasy AIII. Pośrodku wykonaliśmy zbrojenie dla dwóch słupów żelbetowych.

Po wykonaniu pierwszej warstwy szalunków ścian fundamentowych piwnicy wypełniliśmy je betonem i pozostawiliśmy do wyschnięcia. Po stwardnieniu pierwszejj warstwy szereg prac należało powtórzyć wykonując drugą warstwę ścian. Szalunki zamontowaliśmy na wcześniej wykonanych ścianach. Pomiędzy szalunkami pojawiło sie zbrojenie. Tak przygotowane szalunki również zostały zalane betonem i pozostawione do schnięcia. W ten sposób zakończyliśmy etap wylewania ścian piwnicy. Po wyschnięciu i zdjęciu szalunków ściany zostały zaizolowane przeciwwilgociowo. Przystąpiliśmy do wykonania wieńca i stropu nad piwnicą.

Wieniec i strop nad piwnicą.

Prace nad wieńcem i stropem rozpoczęliśmy od wykonania szalunków wzdłuż wszystkich ścian kondygnacji podziemnej. Zastosowaliśmy niezawodny system płyt PERI. Po wykonaniu szalunków stropu i wieńca przystąpiliśmy do wykonania zbrojenia. Zastosowaliśmy konstrukcyjne pręty zbrojeniowe ze stali A-IIIN. Przygotowania pod wylewkę wieńca i stropu trwały kilka dni. W tym etapie robót budowlanych wykonaliśmy również zejście do pomieszczeń piwnicznych z parteru. Są to schodzy żelbetowe, monolityczne. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie wykonać tę część prac, gdyż ma to bezpośredni wpływ na trwałość konstrukcji żelbetowej. Zapewniając ciągłość dostaw mieszanki betonowej przystąpiliśmy do wylewania płyty betonem. Po wyschnięciu płyty żelbetowej przystąpiliśmy do wykoanania wierzchniej warstwy izolacyjnej ścian piwnicy odpowiednią folią bąbelkową. Po jej wykonaniu można już było obsypać część piwniczną wcześniej przygotowanym gruntem i odpowiednio zagęścić. Tę część prac widać na zdjęciach poniżej.

Ściany kondygnacji nadziemnej.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne kondygnacji naziemnej będzie wybudowana z bloczków betonu komórkowego SILKA o szerokości 24 cm. Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonaliśmy w ciągu trzech dni roboczych. W odpowiednich miejscach pozostawiliśmy przestrzenie do wykonania słupów żelbetowych. Wykorzystaliśmy gotowe prefabrykowane nadproża, co nieco przyspieszyło cały proces murowania.

Budowa poddasza domu z piwnicą.

Ostatnią częścią prac budowlanych przy tym projekcie było wykonanie wieńca i płyty żelbetowej stropu nad parterem. W pierwszej kolejności wykonaliśmy szalunki pod wieniec kondygnacji. Następnie wykonaliśmy zbrojenie wieńca zgodnie z projektem budowlanym. Równolegle wykonaliśmy szalunki pod płytę stropową wykorzystując płyty PERI i regulowane stemple. Całość została zalana betonem klasy C25. Po wstępnym wyschnięciu przystąpiliśmy do wykonania ogniomuru z wierzchnią warstwą betonową. Zbrojenie tego elementu konstrukcyjnego stanowią pręty zbrojenia wieńca i stropu. Po wylaniu betonu i jego wyschnięciu przystąpiliśmy do rozbiórki elementów szalunku i wymurowania ścian szczytowych osiągając maksymalna wysokość budynku.

Wykonanie dachu i prace wykończeniowe.

Przedostatnim etapem budowy domu z piwnicą było wykonanie dachu. Elementy konstrukcyjne dachu stanowi drewno klasy C24 odpowiednio wyleżakowane o wilgotności nie przekraczającej 20%. Połączenia elementów na śruby za pomocą blach ocynkowanych. Oczywiście odpowiednio zaimpregnowane przeciwko owadom i grzybom. Wykonaliśmy dach dwuspadowy, prostopadły do elewacji frontowej. Dodatkowo w bryłę dachu jest wkomponowany wykusz z trzema otworami okiennymi, usytuowany prostopadle do głównej bryły dachu.

W ostatnim etapie przystąpiliśmy do prac porządkowych na placu budowy. Wszystkie elementy szalunków zostały posegregowane i przygotowane do wywózki z placu budowy. Z pozostałych na placu budowy desek wykonaliśmy zabezpieczenie klatki schodowej. Wnętrze budynku opróżniliśmy z pozostałości po pracach murarskich. Stan budowy jaki pozostawiamy dla Inwestora widać na poniższych zdjęciach. W późniejszym czasie Inwestor postanowił zamontować zewnętrzną stolarkę okienną.

Budowę domu z piwnicą zakończyliśmy wiosną 2022 roku. Po zakończeniu prac budowlanych wykonanych przez naszą firmę budowlaną teren wokół budynku został uprzątnięty, a inwestycja oddana w użytkowanie Inwestorom. Tym samym kolejna inwestycja, którą realizowaliśmy została z powodzeniem zakończona, a Inwestorzy wystawili dla naszej firmy referencje.

5/5 - (1 vote)