Skip to content

Firma budowlana Barniewice

Kolejną inwestycją jaką wykonała nasza firma budowlana był dom jednorodzinny w Barniewicach. Pomimo okresu pandemii COVID-19 i powszechnego lockdownu budowę udało się zrealizować zgodnie z terminem. Budowaliśmy budynek mieszkalny, jednorodzinny, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem i garażem na dwa auta. W budowanym budynku nie przewidziano piwnicy. Na parterze budynku zaplanowano pomieszczenia o funkcji mieszkalnej i gospodarczej w tym garaż. poddaszu pomieszczenia o funkcji mieszkalnej. Forma budynku wynika z zapisów planu miejscowego, kształtu i wielkości działki Inwestora. Budynek. Pokryty jest dachem o nachyleniu połaci wynoszącym 40o.

Prace ziemne pod ławy i ściany fundamentu.

Pierwszy etap prac budowlanych polegał na dokładnym wytyczeniu obrysu budynku oraz określeniu głębokości wykopu. Posiadając odpowiedni sprzęt geodezyjny wykonaliśmy odpowiednie oznaczenia i przystąpiliśmy do wykonania wykopu. Przystąpiliśmy do wykonania szalunków pod ławy fundamentowe z wykorzystaniem przeznaczonych do tego płyt PERI i desek. Ławy fundamentowe zbroiliśmy prętami ze stali zbrojeniowej klasy A-IIIN. Tak przygotowane szalunki zalaliśmy betonem klasy C20/25 i pozostawiliśmy do wyschnięcia. Etap robót ziemnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

W projekcie, jaki realizowała nasza Firma Budowlana Barniewice zaprojektowano murowane ściany fundamentu. Do budowy wykorzystaliśmy bloczki standardowe 240 mm. Po ich wymurowaniu wykonaliśmy ich izolację termiczną hydropianem wodoodpornym o grubości 15 cm. W dalszej kolejności wykonaliśmy izolację przeciwwilgociową. Pozostało jedynie wykonać instalację odprowadzającą ścieki z rur PCV i zasypać fundamenty żwirem. W tym momencie prowadziliśmy również prace przygotowawcze do zalania całej powierzchni betonem. Tę część prac przy ławach przedstawiają poniższe zdjęcia:

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Murowanie ścian nasza firma budowlana Barniewice wykonała po zakończeniu wszystkich prac związanych wylaniem płyty betonowej na parterze. Po technicznym okresie wiązania betonu przystąpiliśmy do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych parteru. Do murowania użyliśmy bloczków silikatowych XELLA typu Silka o grubości 240 mm. Zgodnie z projektem wykorzystaliśmy gotowe nadproża prefabrykowane, co przyspieszyło prace murarskie. Ostatecznie ściany zewnętrzne spełnią wymagane normy o warunkach termicznej izolacji dla ścian zewnętrznych i dachu dla budynków mieszkalnych. Licząc szerokość bloczków Xella, izolacji styropianem oraz tynku mineralnego – ściany uzyskają grubość 440 mm. Po osiągnięciu planowanej wysokości od razu wykonujemy szalowanie pod planowany wieniec monolityczny nad pierwszą kondygnacją. Na zdjęciach poniżej widać postęp wykonywanych prac.

Wieniec, zalewanie stropu i schody.

Kolejnym etapem budowy domu w Barniewicach było wykonanie wieńca i w dalszej kolejności wylanie stropu nad parterem wraz ze schodami. Ważnym elementem tej części robót budowlanych jest to, aby wszystkie elementy były wylewane betonem za jednym razem. To stworzy konstrukcję żelbetową, monolityczną. Do wykonania zbrojenia wykorzystaliśmy stal zbrojeniową A-IIIN. Według projektu domu nadproża powinny mieć wymiary 24 x 25 cm. Ale nadproże nad garażem już wysokość równą 30 cm. Zaprojektowano zbrojenie dołem i górą 3x #12 ze strzemionami #6/20. Natomiast nadproża wyższe zbroiliśmy prętami 4x #12 ze strzemionami #6 co 20 cm.
Równolegle wykonaliśmy szalowanie i zbrojenie schodów. Zgodnie z projektem nie trzeba było wykonywać klatki schodowej. Schody na kondygnację oparły się o jedną ze ścian wewnętrznych. Tak przygotowane szalunki zalaliśmy jednorazowo betonem klasy C16/20. Wszystko pozostawiliśmy do związania. Po odpowiednim czasie zdjęliśmy szalunki i tym samym kolejny etap prac został zakończony.

Ściany poddasza – firma budowlana Barniewice.

Ściany na drugiej kondygnacji, czyli poddasza, podobnie jak na pierwszej postawiliśmy z bloczków z betonu komórkowego typu Ytong. W miejscach konstrukcyjnych wykonaliśmy słupy żelbetowe wzmacniające całą konstrukcję. Na wysokości 72 cm wykonaliśmy drugi wieniec scalający po obrysie ściany budynku. Wykonaliśmy go analogicznie jak wieniec nad pierwszą kondygnacją. Wykorzystując czas potrzebny na związanie zaprawy cementowej wymurowaliśmy ściany czołowe przygotowując się do wykonania konstrukcji dachu.

Nad budowanym budynkiem zaprojaktowano dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, typu krokwiowo-płatwiowego z jętkami jako belki stropu. Całość konstrukcji jest łączona za pomocą gwoździ karbowanych, ocynkowanych. Elementy konstrukcji więźby (płatwie, belki i krokwie) dachu spełniają wymagania jak dla standardu kategorii C20, zgodnie z normą PN-90/B-031150.01. Po wykonaniu konstrukcji dach pokryliśmy deskowaniem oraz papą. Tym samym główne prace budowlane zostały zakończone.

Zakończenie prac budowlanych i przekazanie placu budowy Inwestorowi

W kolejnym etapie przystąpiliśmy do uprzątnięcia placu budowy. Usunęliśmy szalunki i stemple podtrzymujące. Teren wokół budynku uprzątnęliśmy i wyrównaliśmy. Inwestor mógł zatem przystąpić do montażu stolarki okiennej i drzwiowej, czym zamknął stan surowy swojego domu. Efekt prac kończących widać na powyższych zdjęciach. My ze swojej strony dziękujemy za owocną współpracę. Życzymy miłego użytkowania przez długie lata.