Skip to content

Firma budowlana Gdynia

Nasza firma budowlana Gdynia wykonała prace budowlane przy budowie tego domu latem i jesienią 2020 roku. Jak wszyscy doskonale pamiętamy, tamto lato było inne, niż wszystkie. Budowaliśmy wówczas budynek mieszkalny, jednorodzinny, dwukondygnacyjny. Pod kondygnacjami naziemnymi w projekcie przewidziano jedną kondygnację podziemną. Na parterze budynku zaplanowano pomieszczenia o funkcji mieszkalnej i gospodarczej. Na piętrze pomieszczenia o funkcji mieszkalnej. Forma budynku wynika z zapisów planu miejscowego, kształtu ii wielkości działki Inwestora. Zaplanowano budynek o wymiarach 12 x 12 metrów. Pokryty jest dachem płaskim. Wysokość do attyki wynosi niecałe 7 metrów.

Prace ziemne pod ławy i ściany fundamentu.

W pierwszym etapie prowadzonych prac budowlanych należało dokonać dokładnego wytyczenia obrysu budynku oraz określić głębokość wykopu. Posiadając odpowiedni sprzęt geodezyjny – nie jest to trudne. W rejonie budowy głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 1 metr pod powierzchnia gruntu. Dodatkowo zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przyjmuje się, że warunki gruntowe w obrysie działki budowlanej są proste. Należało jedynie bezpiecznie wykonać prace przy wykopie chroniąc go jednocześnie przed ewentualnym zalaniem. Etap robót ziemnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

Wylewamy ściany fundamentowe i piwnica.

W projekcie, jaki obecnie realizuje nasza Firma Budowlana Gdynia zaprojektowano żelbetowe ściany fundamentu. Będą one jednocześnie ścianami zewnętrznymi planowanej piwnicy. Do wykonania zbrojenia ścian wykorzystaliśmy pręty stalowe ze stali zbrojeniowej klasy A-III. Na zamieszczonych zdjęciach widać wykonane zbrojenie ścian. Dla dokładnego wykonaia szalunki wykonaliśmy ze specjalistycznych płyt PERI. Po wykonaniu szalunków całość zalaliśmy betonem klasy C25/C30. Na tym etapie robót z powodzeniem została wykorzystana pompa do betonu umożliwiając ciągłe jego podawanie w określone miejsca. Po wyschnięciu wylanej warstwy pierwszej przystąpiliśmy do szalowania warstwy drugiej uwzględniającej jednoczesne wylanie monolitycznego wieńca nad poziomem -1. Układając szalunki wzięliśmy pod uwagę jednoczesne wylanie stropu. W tak zwanym międzyczasie z bloczków silikatowych wymurowaliśmy ściany wewnętrzne piwnicy (widać to na kolejnych zdjęciach). Tę część prac przy ławach przedstawiają poniższe zdjęcia:

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Murowanie ścian nasza firma budowlana Gdynia wykonała po zakończeniu wszystkich prac związanych z piwnicą. Było to dokładne zaizolowanie od strony gruntu i przysypanie gruntem i jego zagęszczeniem. Po technicznym okresie wiązania stropu nad piwnicą, a jednocześnie posadzką kondygnacji zerowej przystąpiliśmy do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych tejże kondygnacji. Do murowania użyliśmy bloczków silikatowych Silka klasy 400. Dołożyliśmy wszelkich starań aby murowane ściany były równe. to ułatwi późniejsze prace tynkarzom i znacząco obniży koszt tynkowania ścian. Po uzyskaniu planowanej wysokości od razu wykonujemy szalowanie pod planowany wieniec monolityczny nad pierwszą kondygnacją. Na zdjęciach poniżej widać postęp wykonywanych prac.

Wieniec, zalewanie stropu i schody.

Kolejnym etapem budowy domu w Gdyni było wykonanie wieńca i w dalszej kolejności wylanie stropu nad pierwsza kondygnacją wraz ze schodami i słupem podtrzymującym późniejsze zadaszenie. Chodzi o to, aby wszystkie elementy były wylewane betonem za jednym razem. Tworząc konstrukcję żelbetową, monolityczną. Do wykonania zbrojenia wykorzystaliśmy stal zbrojeniową A-IIIN klasy B500S. Następnie przystąpiliśmy do wykonania szalunków zwieńczenia i płyty stropu. Na gotowych szalunkach rozłożyliśmy zbrojenie płyty żelbetowej zgodnie z projektem. Użyliśmy prętów zbrojeniowych wykonanych z tej samej stali, oraz prętów o średnicy głównie 8 mm i 6 mm na strzemiona. Równolegle wykonaliśmy szalowanie i zbrojenie schodów i klatki schodowej. Należy zwrócić uwagę na słup podtrzymujący, który należało zalać jednocześnie ze stropem. Tak przygotowane szalunki zostały zalane betonem klasy C20/25. Wszystko pozostawiliśmy do związania. Po odpowiednim czasie zdjęliśmy szalunki i tym samym kolejny etap prac został zakończony.

Druga kondygnacja i płaski dach.

Ściany na drugiej kondygnacji, podobnie jak na pierwszej postawiliśmy z bloczków z betonu komórkowego typu Silka. Na zdjęciach doskonale widać charakterystyczny, obły kształt budynku. Po wykonaniu ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych przystąpiliśmy do budowy szalunków pod dach. W przypadku tego domu zaprojektowano dach płaski z cokołem wokół budynku. Szalunki wykonaliśmy z przeznaczonych do tego płyt typu Peri. Na gotowych szalunkach stropodachu w odpowiednich miejscach ułożyliśmy pręty zbrojeniowe wg założeń projektowych.

Przy zbrojeniu stropodachu wykonaliśmy okienko wejściowe na dach. Wymurowaliśmy również wykończenia przewodów kominowych. Całość wylaliśmy betonem klasy C20/25. Całość pozostawiliśmy do wyschnięcia. W tym czasie wykonaliśmy dwa murki oporowe prowadzące wjazd do garażu, który znajduje się pod powierzchnią gruntu. W dalszej części zdjęć ta część prac budowlanych będzie widoczna. Tym samym główne prace budowlane zostały zakończone.

Zakończenie prac budowlanych i przekazanie placu budowy

Po wstępnym związaniu betonu stropodachu przystąpiliśmy do wykonania wykończeń ciągów dymnych i powietrznych. Dodatkowo wykonaliśmy kołnierz wokół luku wyjściowego. W kolejnym etapie przystąpiliśmy do uprzątnięcia placu budowy. Zostały usunięte szalunki z kondygnacji. Teren wokół budynku został wyrównany i zagęszczony. Wyprofilowaliśmy również wjazd do garażu. Efekt prac kończących widać na poniższych zdjęciach. Następnie Inwestor wykonał montaż stolarki okiennej.My dziękujemy za owocną współpracę. Również dziękujemy za otrzymane referencje.

Oceń stronę