Skip to content

Budowa domów

Budowa domów jest ściśle określonym zestawem prac, które można w dość łatwy sposób podzielić na etapy. Poniżej zamieszczamy przykładowy harmonogram prac związanych z budową domu. Istotą każdego inwestora jest sprawne i możliwie tanie realizowanie zadania budowlanego. Każdy etap można dokładnie zaplanować, skontrolować stan realizacji i odpowiednio wcześniej przygotować się do następnego etapu.

I ETAP BUDOWY DOMÓW: zanim otrzymasz pozwolenie na budowę.

Pierwszy etap budowy własnego domu to sprawy formalne, potocznie zwane „papierkowymi”. Do zadań w tym etapie zaliczyć możemy: wybór projektu swojego domu, zebranie dokumentacji do pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie przyłączy, czyli zamówienie projektów, podpisanie umów o przyłącze z dostawcą mediów, zgłoszenie budowy, odbiór oraz geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza przyłączy. Ostatnią fazą tego etapu jest zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych. Do realizacji I etapu potrzebni będą wykonawcy: geodeta, geotechnik, architekt, projektanci i wykonawcy przyłączy. Nadzór budowy obejmuje kontrolę projektu, wykonanie kosztorysu wykonania oraz odbiór wykonanych przyłączy. Niezbędne jest zatrudnienie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, omówienie z firmą budowlaną zakresu czynności budowlanych, czyli de facto należy również podjąć decyzję o sposobie zaopatrywania budowy w materiały budowlane oraz sprzęt techniczny niezbędny do wykonania zleconych prac.

II ETAP BUDOWY DOMÓW: stan zerowy budynku.

Na tym etapie budowy przeważają prace ziemne. W pierwszej kolejności należy ogrodzić teren budowy i postawić tablicę informacyjną z podstawowymi danymi dotyczącymi inwestycji. Zaczynamy od wytyczenia budynku w terenie, następnie wykonujemy potrzebny wykop w gruncie. Deskujemy i wylewamy fundamenty lub ławy fundamentowe. Następnie należy położyć izolację części podziemnej budynku, rozprowadzić kanalizację pod podkładem i ułożyć podkład betonowy. Do wykonania tego etapu budowy potrzebni będą: geodeta, wykonawcy części podziemnej oraz dostawy transportem ciężkim kruszywa oraz bloczków betonowych. Nadzór budowy powinien kontrolować i odebrać roboty ulegające zakryciu (inspektor nadzoru budowlanego), skontrolować zgodność realizacji robót z projektem. Kierownik budowy powinien dokonywać bieżących wpisów w dzienniku budowy. Podstawą do rozliczenia robót jest odbiór robót i wpisy w dzienniku budowy.

Budowa domów

 

 

III ETAP BUDOWY DOMÓW: stan surowy otwarty.

Do zakresu prac na tym etapie budowy zaliczamy: murowanie ścian, murowanie kominów, wykonanie stropów i schodów żelbetowych, wykonanie więźby dachowej oraz ułożenie pokrycia dachu. Wynajęta firma budowlana powinna dysponować ekipą murarsko-ciesielską, ekipą dekarską oraz posiadać odpowiedni sprzęt, taki jak deskowania, stemple, pompy do betonu. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien dokonać kontroli robót ulegających zakryciu oraz kontrolować zgodność realizacji robót z projektem. Kierownik budowy powinien dokonywać wpisów do dziennika budowy potwierdzających wykonywanie kolejnych prac. Na tym etapie ostatecznie wybieramy odpowiednie materiały budowlane potrzebne do zakończenia prac murarskich.

IV ETAP BUDOWY DOMÓW: instalacje i suche tynki.

Zakres prac do wykonania na tym etapie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, wykonanie tynków i szlicht,ewentualne zabezpieczenie budynku przed zimą, uporządkowanie placu budowy oraz budowa docelowego ogrodzenia parceli. Z racji dużego zakresu prac firma budowlana powinna dysponować: elektrykiem z uprawnieniami, instalatorem gazowym, instalatorem sanitarnym, tynkarzami oraz kominiarzem. Nadzór budowlany powinien dokonać prób i odebrać instalacje gazowe i elektryczne. Kominiarz powinien odebrać instalację kominową: przewody dymowe, grawitacyjne spalinowe i wentylacyjne. Niezbędna jest bieżąca kontrola i odbiór robót wykończeniowych, oraz odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

V ETAP BUDOWY DOMÓW: roboty wykończeniowe i montażowe.

Końcowy etap budowy to: montaż okien, drzwi, bramy garażowej, instalacja urządzeń elektrycznych i sanitarnych, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku oraz jego ocieplenie, montaż urządzeń grzewczych, wykonanie posadzek, wykończenie kuchni, łazienki, biały montaż, wykończenie poddasza, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie ścian. Ważnym punktem jest podwykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Potrzebni będą: monterzy stolarki okiennej ( okna PCV ) i drzwiowej, instalatorzy urządzeń, monterzy płyt gipsowo-kartonowych, glazurnik, parkieciarz-posadzkarz, stolarz, brukarz oraz geodeta. Niezbędna jest również kontrola nadzoru inwestycyjnego na każdym etapie prowadzonych prac wykończeniowych budynku.

VI ETAP BUDOWA DOMÓW: zakończenie budowy.

Zakończenie budowy domu wiąże się z uzyskaniem pozwoleń. W zależności od sytuacji należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy, albo złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie, jeśli planujemy zamieszkać w nieukończonym budynku. W tym przypadku konieczny jest również odbiór budynku przez nadzór budowlany. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, oraz numeru porządkowego pozostaje nam przeprowadzka i zamieszkanie w nowo wybudowanym budynku.

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczącej budowa domów w Kartuzach, Gdańsku, Przodkowie, Gdyni, Kościerzynie, Tczewie, czy w innej miejscowości województwa pomorskiego prosimy o wypełnienie formularza obok lub o kontakt telefoniczny.