Skip to content

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe zazwyczaj stosuje się powszechnie jako fundament pod ścianami lub pod rzędem słupów betonowych. Najczęściej ławy fundamentowe wykonuje się z betonu lub żelbetu. Obecnie bardzo rzadko stosuje się technikę murowania z cegły pełnej, dobrze wypalonej lub z kamienia. Murowane ławy można poza tym stosować tylko dla budynków murowanych do wysokości 3 kondygnacji. Dodatkowo posadowionych powyżej poziomu wody gruntowej, na nośnym podłożu gruntowym. Ławy fundamentowe betonowe są konstrukcja monolityczną, w kształcie prostokąta, trapezu lub schodków. Przekrój w kształcie prostokąta mają zazwyczaj ławy szerokości do 120 cm i wysokości od 30 do 50 cm. I są to najczęściej wykonywane konstrukcje przy budowie domu jednorodzinnego. W celu zabezpieczenia ław przed spękaniami lub zarysowaniami spowodowanymi ewentualnym nierównomiernym osiadaniem w gruncie, stosuje się zbrojenie konstrukcyjne ułożone wzdłuż budowanej ławy.

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe.

Zbrojenie w wersji podstawowej powinno składać się z 4 prętów ułożonych po dwa w rzędzie, tworzących w przekroju kwadrat lub prostokąt. Stosowane pręty powinny mieć średnicę pomiędzy 12 a 20 mm i być wykonane ze stali gładkiej klasy A-0 lub A-I. Pręty zbrojeniowe po ułożeniu w obrysie ściany obciążającej łączy się ze sobą strzemionami o gęstości około 30 cm. Grubość otulenia zbrojenia, w tym prętów rozdzielczych i strzemion powinna wynosić co najmniej 4 cm dla ławy posadowionej na podłożu betonowym. Dla ław posadowionych bezpośrednio w gruncie odpowiednio 7,5 cm.

Jeśli natomiast poziom posadowienia ławy fundamentowej jest zmienny, na przykład wskutek nachylenia terenu, to ławę wykonuje się w systemie schodkowym. Kolejne uskoki nie powinny być większe niż 30 cm.  Nachylenie ogólne ławy powinno natomiast być tożsame z nachyleniem terenu, w którym jest budowane. Przy większych nachyleniach zalecane jest ułożenie ławy żelbetowej zbrojonej zarówno wzdłużnie, jak i poprzecznie. Dolne pręty głównego zbrojenia poprzecznego powinno się rozmieścić nie rzadziej niż co 25 cm. Ich średnica nie powinna być mniejsza niż 12 mm.

W przypadku chęci uzyskania większej ilości informacji zarówno dotyczącej omawianego zagadnienia, jak i rezerwacji terminu wykonania prac budowlanych prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem, lub o wypełnienie formularza obok.