Skip to content

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych używa się stali zbrojeniowej. Jest to stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami w dokładnych, z góry określonych proporcjach. Ilość dodanych pierwiastków (np. mangan, krzem, fosfor, siarka, chrom, nikiel, miedź, molibden, wolfram) w zdecydowany sposób wpływa na jakość stali i na jej parametry techniczne.

Podział stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniową zależnie od jej właściwości mechanicznych zalicza się do odpowiedniej klasy jakości. Wyróżnia się pięć klas jakości stali: A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN. Każda z klas dzieli się jeszcze na mniejsze grupy – gatunki. Każdy gatunek stali zbrojeniowej ma określone parametry techniczne i ma zastosowanie w konkretnych rodzajach konstrukcji żelbetowych. Pręty ze stali klasy A-0 i gatunku StOS-b są najczęściej używane jako zbrojenie konstrukcyjne. Ale również używane są jako rozdzielacze, i strzemiona w konstrukcjach z betonu, oraz jako zbrojenie nośne w konstrukcjach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych pod obciążeniem.

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych prętami ze stali klasy A-I i gatunków St3SX-b, St3SY-b oraz St3S-b ma miejsce podczas zbrojenia konstrukcji pracujących pod obciążeniami wielokrotnie zmiennymi i dynamicznymi. Szczególnie w konstrukcjach żelbetowych narażonych na drgania. W tym drgania sejsmiczne, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy, konstrukcji narażonych na działanie agresywnego środowiska. W ostatnim przypadku należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu prętów przeciw korozji. Pręty ze stali klasy A-II i gatunku St50B o charakterystyce stali trudno spajalnej i granicy plastyczności o wartości 355 MPa stosuje się w konstrukcjach nośnych, oprócz konstrukcji narażonych na działanie obciążeń wielokrotnie zmiennych. Natomiast pręty ze stali klasy A-II i gatunku 18G2-b mają zastosowanie jako elementy nośne w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym. Doskonale sprawdzają się jak zbrojenie konstrukcji żelbetowych narażonych na drgania, na działanie ciśnienia gazów lub cieczy, gwałtowne działanie ciśnienia powietrza.

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w konstrukcjach z betonu są pręty ze stali  klasy A-III i gatunku 34Gs. Mogą być stosowane w konstrukcjach narażonych na obciążenia wielokrotnie zmienne i dynamiczne oraz w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze. Jako zbrojenie nośne podłużne w żelbetowych elementach zginanych najczęściej zastosowanie maja pręty ze stali klasy A-IIIN i gatunku 20G2VY-b o granicy plastyczności rzędu 490 MPa. Pręty z tego stopu nie nadają się natomiast do zbrojenia konstrukcji żelbetowych narażonych na działanie obciążeń wielokrotnie zmiennych.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana na plac budowy jako walcówka w kręgach o średnicy 55-100 zm i masie do 1 t. lub w postaci prętów o długości 10-12 metrów. Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe i w przekroju gładkie. Natomiast pręty ze stali klas wyższych są okrągłe i żebrowane.