Skip to content

Budowa dachów

Dach jest częścią budynku, która chroni przed oddziaływaniem wszelkiego rodzaju czynnikami atmosferycznymi, głównie opadami, działaniem wiatru i zmianami temperatury. Dlatego budowa dachów jest taka ważna i składa się z trzech podstawowych elementów: konstrukcji nośnej, przymocowanego do konstrukcji pokrycia oraz warstwy izolacji termicznej. Konstrukcja nośna dachu może być wykonana jako konstrukcja drewniana, stalowa lub żelbetowa. To, jaka konstrukcje wybierzemy do budowy dachu naszego domu ma wpływ jego kształt i wielkość.

Budowa dachów

Podział dachów ze względu na konstrukcję.

W zależności od konstrukcji i wielkości budynku możemy zastosować jeden z kilku podstawowych kształtów dachów. Wpływ na wybór rodzaju ma przede wszystkim rodzaj konstrukcji nośnej. Nie bez znaczenia jest również kształt rzutu poziomego budynku, rodzaj pokrycia, ewentualne przeznaczenie poddasza, klimatu i architektury lokalnej. Najczęściej stosowane rodzaje dachów o rozpiętościach do 12 metrów:

  • dach jednospadkowy – jednopołaciowy stosowany najczęściej do zadaszeń różnego rodzaju dobudówek do budynków, garaży, składzików, komórek itp. Ściana tylna i ściany boczne mogą wystawać powyżej powierzchni połaci dachowej i stanowić zabezpieczenie przeciwpożarowe.
  • dach dwuspadkowy – dwupołaciowy to najczęściej stosowany rodzaj dachu w naszych szerokościach geograficznych ze względu na łatwość osuwania się ewentualnej pokrywy śnieżnej. Ściany szczytowe mogą wystawać nad powierzchnię dachu i stanowić ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
  • dach czterospadkowy – czteropołaciowy zazwyczaj ma wszystkie cztery połacie o jednakowym nachyleniu, dwie połacie podłużne są trapezowe, a dwie połacie boczne są trójkątne. Konstrukcje tego typu charakteryzują się duża sztywnością przestrzenną.
  • dach wielospadkowy – wielopołaciowy stosowany najczęściej w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym. Stosowany w budynkach o złożonym rzucie poziomym i rozczłonkowanej bryle.
  • dach namiotowy to taki, który posiada cztery lub więcej połaci, których krawędzie zbiegają się we wspólnym wierzchołku.
  • dach mansardowy to dach o połaciach łamanych, to znaczy połacie górne maja inne, mniejsze pochylenie niż połacie dolne. Zastosowanie tego rodzaju dachu umożliwia znacznie leprze wykorzystanie poddasza do celów mieszkalnych.

Pochylenia dachu a pokrycia dachowe.

Zastosowane pochylenia połaci dachu są ściśle uzależnione od przyjętego rozwiązania pokrycia dachowego. Wartości nachylenia są również uzależnione od zastosowanych materiałów na pokrycie dachu. Zgodnie z polską normą PN-B-02361:1999 we wszystkich rozwiązaniach pokryć papowych przewidzianych do stosowania na dachu o pochyleniu od 3% do 20% z wyjątkiem pasów połaci narażonych na wzmożone ssanie wiatru jest dopuszczalne zastosowanie papy perforowanej lub wentylacyjnej pod podstawowym pokryciem, z tym, że warstwy tej nie wlicza się do liczby warstw krycia .

Budowa dachów kończy się pokryciem wykonanym zgodnie z projektem zawierającym kilka ważnych parametrów. Między innymi takich jak rodzaj i charakterystykę materiałów pokrycia dachowego, izolacji, obróbek, uszczelnień; rodzaj i sposób przygotowania podłoża pod pokrycie; dokładny opis technologii wykonania; sposób odprowadzenia wód opadowych z połaci dachu, rozmieszczenia i spadki podłużne rynien, usytuowanie koryt odwadniających oraz rozmieszczenie dylatacji.

W ramach naszych usług budowlanych wykonujemy dachy drewniane i dachy stalowe.