Skip to content

Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji jest kolejnym etapem budowy domu. Podstawowym budulcem betonowania, jak sama nazwa wskazuje jest beton. Jest to materiał sztuczny składający się przede wszystkim z odpowiedniego kruszywa, jako wypełniacza, spoiwa, którym zasadniczo jest cement, oraz wody. Bardzo często, aby zmienić właściwości fizyczne betonu dodaje się różnego rodzaju domieszki i dodatki. Po zmieszaniu składników tworzy się mieszanka betonowa. Każdy producent posiada własną recepturę produkcyjną mieszanki betonowej dodając składniki w znanych sobie proporcjach. Dlatego niektóre firmy produkujące beton posiadają w ofercie produkt lepszej jakości, a inne nie. Kruszywo dodawane do betonu powinno mieć odpowiednią wytrzymałość, dostosowana do projektowanej wytrzymałości betonu, duży moduł sprężystości, dobrą przyczepność ziaren, małą nasiąkliwość, dużą wytrzymałość na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji

Cement jest składnikiem betonu mającym podstawowy wpływ na wytrzymałość betonowanej konstrukcji. Najczęściej stosowanymi do produkcji mieszanki betonowej cementami są cement portlandzki, cement portlandzki mieszany, cement hutniczy i pucolanowy.

Woda w mieszance betonowej zapewnia wiązanie cementu oraz zwilża powierzchnie ziaren zastosowanego kruszywa, nadając mieszance odpowiednią konsystencję i umożliwia dokonanie procesu jakim jest betonowanie konstrukcji. W zależności od rodzaju użytego kruszywa i dobranej technologii wytwarzania otrzymuje się mieszankę betonowa o różnych parametrach technicznych. Aby prawidłowo wykonać betonowanie konstrukcji należy zwrócić uwagę, jaki beton należy użyć – jaki został wzięty pod uwagę przy wykonywaniu projektu budynku. Beton możemy zasadniczo podzielić na rodzaje:

  • beton lekki o gęstości objętościowej do 2000 kg/m3
  • beton zwykły o gęstości objętościowej  od 2000 do 2600 kg/m3
  • beton ciężki posiadający gęstość objętościową powyżej 2600 kg/m3

Jedną z podstawowych właściwości betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie wyrażaną w MPa. Dlatego też możemy beton podzielić na zwykły (BZ), z wytrzymałością na ściskanie do 50 MPa, beton wysokowartościowy (BWW) posiadający wytrzymałość na ściskanie mieszczącą się w zakresie od 50 do 100 MPa, beton bardzo wysokowartościowy (BBWW) charakteryzujący się wytrzymałością w zakresie od 100 do 150 MPA, oraz beton ultrawysokowartościowy o wytrzymałości na ściskanie powyżej 150 MPa.

Betonowanie konstrukcji 01

Jako profesjonalna firma budowlana w budowanych przez nas konstrukcjach, domach, czy ogólnie ujmując budynkach stosujemy betony o najwyższych parametrach technicznych ściśle dostosowanych do wymagań projektu. Nasze doświadczenie budowlane pozwala na współpracę tylko z najlepszymi przedsiębiorstwami produkującymi mieszanki betonowe. Trzymanie się tej zasady skutkuje ciągłym wzrostem ilości zadowolonych inwestorów korzystających z naszych usług. Zapraszamy do współpracy.