Skip to content

Fundamenty i fundamentowanie

Fundamenty to najważniejszy i podstawowy element konstrukcyjny każdego budynku. W zależności od jego rodzaju i miejscu posadowienia wymagane jest zbudowanie odpowiedniego fundamentu. Poniżej krótki opis wykonania fundamentu krok po kroku.

Przed przystąpieniem do prac związanych z budową fundamentu niezbędne jest wykonanie wstępnego wyznaczenia posadowienia budynku. Geodeta wytycza zarys, a w jego obrębie należy wykonać prace ziemne. Wykop powinien być nie głębszy, niż górna powierzchnia ław fundamentowych. Po wykonaniu wykopu należy wytyczyć linie bazowe dla przyszłych ścian fundamentowych i punkt odniesienia poziomu posadowienia budynku, tzw. reper. Wokół wykopu do wkopanych palików z poziomo przybitymi deskami przymocowujemy ławy drutowe. Każdy ich punkt przecięcia wskaże narożniki ścian fundamentowych. W wykopie wytyczamy punkty charakterystyczne dla ław. W tym momencie należy wykonać wykop pod same ławy, zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi. Powstały wykop wyścielamy folią budowlaną, wywijając ją około 30 cm od brzegu wykopu. Podczas wylewania ław mieszanka betonowa nie będzie się mieszała z gruntem, a po wylaniu zapobiegniemy nadmiernemu odparowaniu wody zarobowej z mieszanki betonowej do gruntu.

Fundamenty – etap I.

W tak przygotowany wykop wkładamy zbrojenie wzdłużne. Są to najczęściej 4 pręty gładkie lub żebrowane o średnicy 12 mm, połączone drutem o grubości około 6 mm w odstępach 30-40 centymetrowych. następnym krokiem jest ustawienie i wypoziomowanie deskowania oraz podwieszenie wcześniej przygotowanego zbrojenia tak, aby nie dotykało gruntu ani samego deskowania. Zamawiamy beton klasy co najmniej B15 i wylewamy ławy. W zależności od otrzymanej mieszanki betonowej należy użyć odpowiedniej techniki zagęszczania, np przy użyciu wibratora do zagęszczania betonu. Po zakończeniu procesu należy wyrównać powierzchnię ław.

Fundamenty

 

Fundamenty – etap II.

Po zalaniu betonem należy przez okres około 7-10 dni polewać fundamenty wodą, o ile aura nie jest łaskawa i nie wyręcza nas deszczem. Po około czternastu dniach wiązania betonu murujemy narożniki ścian fundamentowych. Można usunąć deskowanie ław fundamentowych. Przystępujemy do wyznaczania miejsc przebiegu instalacji podziemnych – przyłączy elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych.W odpowiednich miejscach umieszczamy przelotki z tworzywa sztucznego lub styropianu. Przystępujemy do murowania ścian fundamentowych oraz podstaw kominów. Istotne jest uzupełnienie ewentualnych ubytków w spoinach murowanych ścian. Po wymurowaniu ściany należy zagruntować fundamenty emulsją kauczukowo – asfaltową.

Przystępujemy do ułożenia odpowiednich, zgodnie z projektem odcinków instalacji podpodłogowych. Końce rur zabezpieczamy zaślepkami. Jeśli budynek nie będzie posiadał piwnicy, to przestrzeń pomiędzy ścianami zsypuje się pospółką lub piaskiem i warstwowo zagęszcza. W przypadku budynku podpiwniczonego należy przystąpić do szalowania stropu piwnicy. W tym momencie układamy również warstwy izolacji poziomej ścian fundamentowych. Zazwyczaj są to dwie warstwy papy podkładowej na osnowie klejone na zimno.

Ostatni etap fundamentowania.

Ostatnim etapem jest przygotowanie szalunków pod strop piwnicy, w przypadku budynków podpiwniczonych lub wykonanie pierwszej warstwy podkładu pod podłogę parteru. W tym przypadku warstwa ta powinna mieć nie mniej niż 6 cm grubości. Górna powierzchnia podkładu powinna być na poziomie położonej wcześniej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.

Projektując obiekt budowlany, w pierwszej kolejności rozważa się możliwość bezpośredniego posadowienia jego fundamentów. Fundamenty maja wówczas najczęściej postać ław lub stóp fundamentowych, rzadziej rusztów bądź płyt. W przypadku tych fundamentów należy w projekcie ustalić głębokość ich posadowienia oraz wymiary podstawy w planie. Głębokość posadowienia fundamentów ustala się biorąc pod uwagę: głębokość występowania warstw geotechnicznych; poziom zwierciadła wody gruntowej i przewidywanie jego zmiany; głębokość posadowienia obiektów sąsiednich, o ile istnieją; umowną głębokość przemarzania gruntów, która jest różna w zależności od regionu naszego kraju. Część zachodnia kraju, na linii od Słupska, przez Bydgoszcz, Inowrocław, Koło, Sieradz, Brzeg, Nysę wynosi 80 cm. W centralnym pasie Polski od Gdańska, Elbląga, Olsztyna przez okolice Ostrołęki, Chełma, Zamościa do przedgórza Bieszczad i wzdłuż Podhala aż do Bielska – Białej głębokość ta wynosi 1 metr. W pozostałych częściach kraju, czyli na wschód od linii Braniewo, Biskupiec, Pisz oraz na przedgórzu sudeckim, sądeckim i w górach.

Zapraszamy do lektury na temat: