Skip to content

Budowa restauracji

Budowa restauracji to bardzo złożone przedsięwzięcie, które wymaga wielu przygotowań zanim zostanie wbita pierwsza łopata. Przed rozpoczęciem realizacji samego projektu budowlanego restauracji należy odpowiednio dostosować tenże projekt do specyfiki restauracji. To oznacza uwzględnienie rodzaju kuchni (fast food, fine dining, kawiarnia itp.) oraz ilości miejsc siedzących w sali. To wpłynie na układ przestrzeni, rozmieszczenie stolików i ergonomię obsługi. W przypadku restauracji projekt kuchni jest kluczowy. Powinien uwzględniać układ stanowisk pracy, przepływ surowców, urządzenia gastronomiczne oraz zgodność z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Odpowiednie wentylowanie i systemy odprowadzania oparów są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki pracy.

W projekcie architektonicznym trzeba zwrócić uwagę na dostępność dla osób niepełnosprawnych, łatwe wyjście w przypadku ewakuacji, a także na optymalne oświetlenie i akustykę wewnętrzną, co wpłynie na późniejszą atmosferę w restauracji. Współczesne trendy ekologiczne również odgrywają istotną rolę. Można zastosować rozwiązania związane z energooszczędnością, selektywną segregacją odpadków czy wykorzystaniem materiałów ekologicznych. Jak przed każdą budową nie można zapominać o formalnościach. Przede wszystkim o uzyskaniu odpowiednich pozwoleń budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych, a także zgodności z przepisami dotyczącymi dostępu do wody, kanalizacji, prądu itp.

Od czego zaczęliśmy budowę restauracji w Gdańsku?

W planowanym miejscu budowy restauracji stał niewielki budynek mieszkalny. Był on „sklejony” jedną ścianą do budynku hotelowo-restauracyjnego, który był wybudowany nieco wcześniej. Po przejęciu placu budowy pierwszą rzeczą, jaka musieliśmy zrobić, to zburzyć stary budynek i wywieźć gruz. Zburzenie i porządkowanie placu zajęło nam niespełna jeden dzień pracy. Przystąpiliśmy zatem do wykonania ogrodzenia i planowania wykopu pod ławy fundamentowe. Należy tu zaznaczyć, że przedmiotem całej inwestycji jest wybudowanie budynku hotelowego kat.XIV. W planach założono wykorzystanie istniejącej sali weselno-restauracyjnej na potrzeby restauracji hotelowej łącząc tym samym oba obiekty w jeden zespół funkcjonalny: hotelu, restauracji i sali weselnej.

Po wykonaniu odpowiedniego wykopu oraz jego zabezpieczeniu musieliśmy wykonać instalację odprowadzająca wodę deszczową z istniejącego już budynku w taki sposób, aby woda nie zalewała wykopu. W kolejnym etapie przystąpiliśmy do wykonania szalunków ław fundamentowych i słupów. W szalunkach ułożyliśmy odpowiednio związane pręty zbrojeniowe. Szczególna uwagę należało zwrócić na wykonanie ławy pod przyszły szyb windy osobowej. Całość została zalana betonem i pozostawiona do wyschnięcia.

Po zdjęciu szalunków oraz odpowiednim zaizolowaniu na wyschniętych ławach wykonaliśmy wylewkę chudego betonu w przestrzeniach pomiędzy ławami. Na ławach zaczęliśmy stawiać ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy 15MPa. Samo posadowienie szybu windy i ściany podziemne wykonaliśmy z betonu wodoszczelnego W8 klasy C30/37 zbrojonego stalą A-IIIN RB500W. Podczas wykonywania ścian piwnicy dodatkowym zadaniem było wyprodukowanie betonowych płytek przeznaczonych na wykończenie ozdobne przyszłych słupów. W tym celu zostały zakupione odpowiednie formy. Na poniższych zdjęciach widoczne są ułożone w równych rzędach świeżo wyprodukowane płytki.

Kolejny etap budowy restauracji – ściany.

Budowa restauracji – kolejny etap. Po zalaniu stropu nad piwnicą musieliśmy nieco odczekać, aż zalany beton zwiąże. Sam strop to konstrukcja żelbetowa, monolityczna typu FILIGRAN o grubości 20cm z betonu C25/30 zbrojona prętami ze stali AIIIN-RB500W. W czasie schnięcia stropu zamówiliśmy materiały niezbędne do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Zaprojektowano ściany murowane z bloczków Silka E24 klasy 15MPa, na zaprawie systemowej. Natomiast ściany działowe zaprojektowano jako lekkie akustyczne w dowolnym gotowym systemie. Szyb windy kontynuowaliśmy jako monolityczna konstrukcja żelbetowa. Po wykonaniu ścian przystąpiliśmy do wykonania szalunków wieńca i stropu nad pierwszą kondygnacją. W międzyczasie wykonaliśmy również klatkę schodową i schody prowadzące do pomieszczeń piwnicznych. Należy zwrócić uwagę na to, że strop nie pokrywa całości parteru. Pewna część sali będzie miała wysokość dwóch kondygnacji. Tę część budowy restauracji przedstawiamy na poniższych kilku zdjęciach.

Kolej na drugą kondygnację

Drugą kondygnację, podobnie jak pierwszą, wykonaliśmy zasadniczo z bloczków silikatowych. Ściany nośne zewnętrzne z bloczków Silka E24 klasy 15MPa o grubości 24 cm na zaprawie systemowej. Ściany nośne wewnętrzne z bloczków Silka E24 i E18 klasy 15 MPa o grubości 24 i 18 cm na zaprawie systemowej. Natomiast ściany działowe jako lekkie akustyczne. Na drugiej kondygnacji szyb windy kontynuowaliśmy w tej samej technologii jak dotychczas. Ciekawym elementem tej części budowy, na który warto zwrócić uwagę jest wykonanie filarów monolitycznych. W pierwszej kolejności, zgodnie z projektem wykonane zostały odpowiednie formy i dostarczone na plac budowy. Naszym zadaniem było odpowiednio formy złożyć oraz wykonać konstrukcję żelbetową.

Zwróćmy uwagę na fakt, że budowa restauracji wymaga nietuzinkowych rozwiązań. W naszym przypadku musieliśmy wykonać szalowanie powierzchni nie objętej wykonaniem stropu, aby móc wymurować ściany zewnętrzne i zalać słupy oraz nadproża nad ogromnymi, ponadgabarytowymi otworami okiennymi z czoła budynku.

Przedostatnia część budowy restauracji

Po wzniesieniu drugiej kondygnacji oraz zalaniu betonem kolumn przystąpiliśmy do wykonania szalunków i zbrojenia wieńca oraz stropu nad drugą kondygnacją. W projekcie budowlanym restauracji przewidziano wykonanie stropu żelbetowego monolitycznego typu FILIGRAN o grubości 20 cm z betonu klasy C25/30 zbrojonego prętami ze stali AIIIN-RB500W. Jednocześnie wykonaliśmy szalunki i zbrojenie schodów prowadzących na trzecią kondygnację. Całość zalaliśmy betonem, o którego klasie wspomnieliśmy wcześniej. Kilka zdjęć przedstawiających tę część budowy restauracji przedstawiamy poniżej.

Trzecia kondygnacja – poddasze użytkowe.

W projekcie przewidziano wykonanie trzeciej kondygnacji, podobnie jak w bliźniaczym budynku. Dodatkową rzeczą do wykonania było wykończenie stropem szybu windy osobowej. Wykonaliśmy również ścianki działowe pomieszczeń planowanych na tej kondygnacji. Na końcu wykonaliśmy wieniec, na którym przewidzieliśmy kotwy do posadowienia konstrukcji dachu.

Dach i zakończenie inwestycji

Jak zauważyliście budowa restauracji tej wielkości wymaga sporej ilości czasu i środków. Wymaga również nieszablonowego podejścia do wielu aspektów budowlanych. Wymaga sporej elastyczności oraz niesamowitego zgrania wielu elementów. Dysponując bardzo małą powierzchnią placu budowy, elementy konstrukcyjne dachu należało dostarczyć bezpośrednio na wysokość trzeciej kondygnacji.
Zasadniczo zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej, płatwiowo – kleszczowej z pełnym deskowaniem połaci dachowej. Zastosowaliśmy drewno sosnowe konstrukcyjne klasy C24 odpowiednio zaimpregnowane. Odpowiedniej wielkości podnośnik przetransportował wszystkie elementy na miejsce ich montażu.

Zakończenie prac budowlanych przy restauracji

Po wykonaniu dachu przystąpiliśmy do porządkowania placu budowy. W międzyczasie zewnętrzna firma wstawiła stolarkę okienną. Bardzo dziękujemy właścicielce za umożliwienie naszej firmie wykonanie bardzo ciekawego projektu. Życzymy wielu udanych imprez w nowej części obiektu.

5/5 - (2 votes)