Skip to content

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe mają zastosowanie przede wszystkim jako fundament pod słupy, czy filary. Wykonuje się je zazwyczaj jako murowane z cegły lub z kamienia lub betonowe (ewentualnie żelbetowe). Stopy fundamentowe murowane obecnie nie są już powszechnie stosowane. Najczęściej spotkać możemy monolityczne stopy fundamentowe betonowe lub żelbetowe.

Stopy fundamentowe murowane można stosować pod słupy lub filary obciążonymi osiowo w budynkach o wysokości maksymalnie 3 kondygnacji. Przy posadowieniu na nośnym podłożu, powyżej poziomu wody gruntowej. Stopy fundamentowe żelbetowe są stosowane najczęściej jako fundamenty słupów, mogących przenosić obciążenie osiowo lub mimośrodowo. Przy obciążeniu osiowym stopa fundamentowa ma zazwyczaj podstawę kwadratową, natomiast przy obciążeniu mimośrodowym kształt prostokąta wydłużonego w płaszczyźnie działania obciążenia.

Stopy fundamentowe

Takie stopy fundamentowe mają kształt prostopadłościanu, ostrosłupa ściętego lub kształt schodkowy. W celu zminimalizowania kosztów wykonania stóp ich kształt prostopadłościanu stosuje się w przypadku ich niewielkich wymiarów. W przypadku dużej powierzchni stosuje się najczęściej wersję schodkową. Górne wymiary stóp ostrosłupowych powinny być o około 10 cm większe od szerokości słupa, który na nich spocznie. Będzie możliwe wówczas oparcie deskowania, które będzie wykonane przy konstruowaniu słupa. Natomiast odsadzki stopy schodkowej powinny mieć wysokość w granicach od 40 do 50 cm i należy je dobierać w taki sposób, aby obrys fundamentu nie przecinał ostrosłupa ściętego, którego górną podstawą jest obrys słupa. Natomiast płaszczyzny boczne powinny tworzyć kąt około 45 stopni z podstawą stopy.

Słupy prefabrykowane najczęściej osadza się w gniazdach potocznie zwanych kielichami. Pomiędzy ścianami kielicha, a słupem należny z każdej strony zachować odpowiednia przestrzeń, zazwyczaj około 5-7 cm w celu późniejszego zabetonowania kielicha i późniejszej ewentualnej korekty błędnego posadowienia stopy w podłożu.  Głębokość kielicha nie powinna być mniejsza niż wymiar większego boku słupa i jednocześnie nie mniejsza niż 20-25 średnic jego zbrojenia głównego. W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących wykonania fundamentu, ław fundamentowych lub stóp fundamentowych prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok. Zapraszamy do rezerwowania terminów wykonania robót budowlanych z większym wyprzedzeniem.