Skip to content

Układanie mieszanki betonowej

Układanie mieszanki betonowej rozpoczyna się od dokładnego sprawdzenia wykonanych wcześniej deskowań, rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z wcześniejszym opracowaniem roboczym. Podczas układania betonu najistotniejszą kwestią jest niedopuszczenie do rozsegregowania jego składników. Aby temu zapobiec do minimum zmniejsza się wysokość swobodnego spadku betonu. Im mieszanka betonowa jest bardziej ciekła, tym posiada większa zdolność do rozsegregowania się.  Mieszanka betonowa przygotowywana w temperaturze około 20 stopni Celsjusza powinna być zużyta w czasie nie przekraczającym półtorej godziny. W przypadku panującej wyższej temperatury, czas ten ulega skróceniu do godziny. Natomiast w sytuacji, kiedy do mieszanki zostały dodane środki przyspieszające wiązanie cementu – do pół godziny.

Układanie mieszanki betonowej 01
Układanie mieszanki

Układanie mieszanki betonowej – sposoby.

W zależności od tego, jaki element konstrukcyjny zalewamy betonem, rozróżnia się trzy sposoby układania mieszanki betonowej warstwami: 1. Poziomymi warstwami ciągłymi na całej powierzchni danego elementu – stosuje się w przypadku betonowania niezbyt dużych powierzchni, należy pamiętać, że każda kolejna warstwa powinna być położona przed rozpoczęciem wiązania warstwy poprzedniej. 2. Poziomymi warstwami ze stopniowaniem – stosuje się w przypadku betonowania dużych powierzchni, ale niewielkiej grubości elementu betonowanego, a warstwy układa się z 2-3 metrowym wyprzedzeniem warstwy niższej nad wyższą. 3. Warstwami pochyłymi – stosuje się w przypadku betonowania wysokich belek o gęsto rozmieszczonym zbrojeniu poprzez betonowanie na całej wysokości elementu. Ułożona w jeden z powyższych sposobów mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń zwanych wibratorami wgłębnymi, wibratorami powierzchniowymi, czy prętowymi. W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczącymi możliwości wybudowania domu prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok. Zapraszamy do współpracy.