Skip to content

Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne stanowią ważny element przy budowie fundamentów. W zależności od spełnianych funkcji ochronnych rozróżniamy kilka rodzajów izolacji ochronnych. Pierwszą są izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich części przed działaniem wody niewywierającej ciśnienia hydrostatycznego. Drugim rodzajem są izolacje przeciwwodne, zabezpieczające obiekty budowlane lub ich części przed działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne. I trzecim rodzajem, jakim są izolacje parochronne przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed przenikaniem i kondensacja pary wodnej wewnątrz tych przegród.

Roboty izolacyjne

Stosowane materiały izolacyjne:

  1. Mineralne powłoki uszczelniające to suche mieszanki cementu, piasku i różnych dodatków chemicznych, przygotowane fabrycznie, do których na miejscu ich użycia dodaje się odpowiednia ilość wody w celu uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Nakłada się je pędzlem lub szczotką na wyrównane i uprzednio namoczone podłoże warstwami o grubości co najmniej 1 mm każda. Źle przygotowane podłoże z nierównościami, rysami, pęknięciami nie daje możliwości równomiernego położenia powłoki jednakowej grubości na całej powierzchni. Ruchy podłoża występujące już po zakończeniu prac budowlanych są później przyczyną powstawania rys również w warstwie nałożonej powłoki izolacyjnej. Pojawienie się rys może powodować wnikanie wody do zabezpieczonej konstrukcji i korozję. Nieco lepszym rozwiązaniem stosowanym na naszych budowach są elastyczne mikrowyprawy. One skutecznie kryją rysy, nawet włoskowate.
  2. Izolacyjne masy powłokowe powinny być układane na równym, sztywnym i zagruntowanym podłożu co najmniej w dwóch warstwach. Grubość tak uzyskiwanych warstw izolacyjnych wynosi zwykle 0,2 do 3 mm i są, niestety wrażliwe na ewentualne uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej usterki i wady powłoki izolacyjnej powstają w wyniku braku właściwego przygotowania powierzchni – oszczędność na dokładnym wykonaniu prac murarskich, niezagruntowania powierzchni pod daną masę izolacyjną odpowiednim dla niej środkiem gruntującym lub zaniedbaniem zalecenia, że warstwy następne należy nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. Jest to szczególnie istotne w przypadku użycia emulsji bitumicznych na rozcieńczalniku – wodzie, które powinny być nakładane w co najmniej trzech warstwach. możemy podzielić na podgrupy: masy na rozcieńczalnikach organicznych – asfaltowe, asfaltowo-kauczukowe, polimerowe, itd; masy dysperysyjne – na bazie wody; masy szpachlowe układane za pomocą kielni i szpachli.
  3. Izolacyjne materiały rolowe są najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym w budownictwie. Służą zarówno do wykonywania izolacji wodochronnych poddanych oddziaływaniu ciśnienia hydrostatycznego zarówno krótko jak i długoterminowo.

Roboty izolacyjne przy budowie domu

  • Papy zwykłe na osnowie z włókna szklanego lub poliestrowego są materiałami stosunkowo sztywnymi , czyli wymagającymi bardzo równego podłoża. Przy ich układaniu należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zagruntowanie powierzchni masą klejącą, dokładnym położeniu pierwszej warstwy papy, ponownym dokładnym zagruntowaniu i położeniem drugiej warstwy papy. Dodatkową trudnością jest fakt, że wydłużalność przy rozciąganiu papy na osnowie z tektury wynosi zaledwie 2%, więc podczas ich wywinięcia pod kątem prostym bardzo często dochodzi do pęknięcia.
  • Papy termozgrzewalne asfaltowe wraz z uszlachetniaczami (SBS-elastomer termoplastyczny, APP – termoplast, związki olefinowe) charakteryzują się większa temperaturą mięknienia i większą elastycznością w niskich temperaturach, oraz większa odpornością na starzenie.  Papy są przyklejane na zagruntowane podłoże i między sobą w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i dociśnięcie do podłoża już ułożonej warstwy. Takie ułożenie warstw charakteryzuje się duża wytrzymałością i pełną wodoszczelnością, nawet przy wpływie dużych ciśnień.
  • Membrany samoprzylepne to materiał najłatwiejszy w zaizolowaniu naroży i wszelkich elementów wystających z poziomych płaszczyzn. Są one cienkie, giętkie, zwykle jednowarstwowe. Układa się je na wyrównanym i zagruntowanym podłożu. Charakteryzują się dużą wydłużalnością przy rozciąganiu (ok. 200%), co umożliwia bardzo dobre krycie wszelkich zarysowań powstających na powierzchniach. Dobrze ułożona membrana przeniesie parcie słupa wody o wysokości do 10 m.
  • Folie izolacyjne produkowane zazwyczaj z polietylenu, polipropylenu, i PVC w postaci cienkowarstwowych arkuszy lub pasm. Folie układa się luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża i z połączeniem arkuszy przez sklejanie lub zgrzewanie. Folie izolacyjne są bardzo wrażliwe na przebicie i rozdarcie oraz na wszelkie inne oddziaływania mechaniczne.

Roboty izolacyjne podczas budowy domu są niezmiernie ważną czynnością, gdyż maja bezpośredni wpływ na późniejsze użytkowanie budynku.