Skip to content

Ściany działowe

Ściany działowe to przegrody dzielące przestrzeń wewnętrzną budynku w obrębie jednej kondygnacji (piętra) na pomieszczenia służące do założonych wcześniej potrzeb funkcjonalnych. Z założenia ściany te nie są przeznaczone do przenoszenia żadnych obciążeń pochodzących od innych elementów budynku, dlatego też w razie zaistnienia konieczności zmiany funkcyjności odgradzanych pomieszczeń możemy je usunąć lub przestawić w inne miejsce. Należy jednak pamiętać, że wszelkie tego typu zmiany powinny otrzymać akceptację osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ściany działowe powinny charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi w zależności od przeznaczenia. Jeśli ściana działowa odgradza dwa pomieszczenia mieszkaniowe wówczas powinna charakteryzować się odpowiednia izolacyjnością akustyczną. Jeśli ściana przechodzi pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi powinna charakteryzować się odpowiednia izolacyjnością termiczną. Ponadto, bez względu na przeznaczenia ściana działowa powinna posiadać odpowiednia odporność ogniową, małym swoim ciężarem, odpowiednią paroprzepuszczalnością, niską wilgotnością i szybkim wysychaniem. Ważnym elementem charakterystyki ściany działowej jest odpowiednia trwałość użytkowa, eksploatacyjna oraz prawidłowe parametry zdrowotne dla przyszłych użytkowników.

Ściany działowe

Tradycyjne ściany działowe murowane możemy podzielić na:

  1. ceramiczne – (budowane z cegły pełnej ceramicznej, cegły dziurawki, cegły kratówki, pustaków ceramicznych),
  2. wapienno – piaskowe (silikatowe, budowane z cegły pełnej lub bloków drążonych),
  3. betonowe (z płyt, bloczków betonowych lub pustaków),
  4. z autoklawizowanego betonu komórkowego (z bloków ściennych lub płytek),
  5. szklane (budowane z pustaków szklanych lub luksferów).

Ściany działowe, oprócz swojej podstawowej roli podziału na poszczególne pomieszczenia, mogą również spełniać rolę oddzielenia ogniowego, oddzielenia akustycznego oraz oddzielenia termicznego. W każdym z tych ról powinny jednak być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie stwarzały w trakcie użytkowania niemożliwego do zaakceptowania ryzyka. W tym różnego rodzaju wypadków, np: poślizgnięcia, porażenia prądem, upadki, zderzenia, oparzenia, itp. Każda ściana działowa powinna mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i stateczność. Powinny zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom budowanego obiektu. Przede wszystkim powinny wytrzymać duże obciążenia wyjątkowe, statyczne bądź dynamiczne od osób i przedmiotów. Bez jakiegokolwiek zawalenia powodującego powstanie niebezpiecznych odłamków stwarzających ryzyko wypadnięcia i okaleczenia użytkowników.

Podstawowy podział ścian działowych: ściany murowane, ściany z kształtek szklanych, ściany z płyt Pro Monta.

Pracownicy naszej firmy budowlanej posiada niezbędna uprawnienia budowlane jak i wiedzę praktyczną umożliwiającą wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową wszelkiego rodzaju ścian działowych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego obok.