Skip to content

Murowanie

Murowanie ścian to jedna z ważniejszych części budowy domów. W zależności od przeznaczenia ściany, do budowy stosuje się gazobeton, silikaty, ceramikę lub keramzytobeton.

Zakładamy, że dysponujemy już zbudowanym fundamentem wraz z jego izolacją i ociepleniem. Pierwszą warstwę stawiamy właśnie na zaizolowanych fundamentach. Pierwsza warstwa ścian powinna być położona na tradycyjnej zaprawie murarskiej o grubości około 2-3 cm. Niwelujemy wszystkie ewentualne nierówności fundamentu. Po położeniu pierwszej warstwy muru uzyskujemy wszystkie przewidziane w projekcie kąty narożników. Po wykonaniu tej czynności należy odczekać, aby zaprawa murarska związała i aby nie dopuścić do odkształceń spowodowanych ciężarem kolejnych kładzionych warstw. Stawianie kolejnych warstw zaczyna się od wyprowadzenia narożników zewnętrznych murowanej ściany.

Murowanie

Murowanie – aspekty technologiczne.

Przy użyciu sznurka murarskiego wczepionego w przygotowane narożniki wyznaczamy dokładny poziom każdej kolejnej kładzionej warstwy muru. Należy dochować należytej staranności przy murowaniu, gdyż ściany przenoszą obciążenia stropów i dachu, w związku z tym siły działające na mur powinny rozchodzić się równomiernie po każdym elemencie muru. Aby mur spełniał swoją role i się nie rozpadł pustaki powinny być ze sobą związane z przesunięciem pionowej ich krawędzi o co najmniej 40% ich wysokości. Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na dokładność murowania narożników.

  • Wieńce – bardzo istotny element budowli. Każda ściana będąca częścią wymurowanego wieloboku, na wysokości każdego stropu powinna być zakończona zbrojonym wieńcem spajającym w całość postawione ściany. Przed wylaniem wieńca należy ułożyć deskowanie oraz wykonać odpowiednie zbrojenie wieńca. Zbrojenie podwiesza się na określonej wysokości tak, aby znajdowało się w środku planowanej szerokości i wysokości wieńca. Do wylewki wieńców najczęściej używamy zaprawy betonowej klasy C16 lub C20. Wieńce z definicji są swego rodzaju mostkami termicznymi, dlatego niezbędne jest ich zaizolowanie termiczne.
  • Nadproża – najczęściej wykonuje się z gotowych elementów prefabrykowanych o konkretnych gabarytach. Zawierają one już gotowe zbrojenie i są najszybszym i najtańszym sposobem zamknięcia otworów okiennych o niewielkich wymiarach. Większe nadproża, np nad bramą garażową wykonuje się metoda standardową, w deskowaniu – podobnie jak wieńce. Należy wykonać dodatkowe zbrojenie wyliczone w dokumentacji technicznej projektu budynku.
  • Zaprawy do murowania ścian zewnętrznych powinny spełniać szereg norm, aby wymurowana ściana uzyskała odpowiedni współczynnik przenikania ciepła. Przy tradycyjnej zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej spoina powinna mieć grubość od około 0,8 do 1,5 cm przenikalność cieplna wynosi około 0,8, stanowi więc cieplny mostek i nadaje się do murowania ścian z każdego rodzaju materiału.
Murowanie

Prawidłowo, profesjonalnie wykonane murowanie ma ogromny wpływ na późniejsze oszczędności podczas tynkowania. Proste i dokładnie wykonane mury umożliwiają położenie cienkiej warstwy tynku.