Skip to content

Budowa stropów

Budowa stropów to jedna z czynności podczas budowania domu. Stropy są przegrodami poziomymi dzielącymi budynek na kondygnacje (piętra). Składają się z konstrukcji nośnej oraz – niezależnie od funkcji, jaką spełniają – z podłogi, podsufitki i izolacji. Podsufitka przylega bezpośrednio do spodu konstrukcji nośnej lub jest z nią połączona w sposób sztywny lub sprężysty. Czasami stosuje się też podsufitkę podwieszaną na konstrukcji stropu. Głównym zadaniem stropów jest przenoszenie swojego ciężaru własnego, obciążeń zmiennych i ciężaru ścian działowych, a także ochrona poszczególnych kondygnacji przed przenikaniem ciepła, dźwięków i pary wodnej. Budowane stropy muszą więc spełniać wymagania dotyczące ich wytrzymałości, sztywności, izolacyjności cieplnej i akustycznej, ognioodporności, itp. Jednocześnie powinny charakteryzować się odpowiednia pracochłonnością.

Budowa stropów

Stropy – klasyfikacja.

Stropy najczęściej klasyfikuje się na podstawie rodzaju materiału, z jakiego została wykonana konstrukcja jego konstrukcja. I tak rozróżniamy stropy drewniane, stalowe, stalowo-betonowe, stalowo-ceramiczne, ceramiczno-żelbetowe, żelbetowe, oraz z betonu sprężonego. Obecnie, w większości przypadków najczęściej znajduje zastosowanie strop żelbetowy lub ceramiczno-żelbetowy. Niemniej przy budowach z większą rozpiętością stosuje się strop z betonu sprężonego.

Największy wpływ na wybór rodzaju stropu mają rodzaj obiektu, wymiary pomieszczeń podstropowych, rodzaj i wielkość dopuszczalnych obciążeń oraz planowane wymagania dotyczące odporności ogniowej. Przy małych i średnich inwestycjach, takich jak domy jednorodzinne, zazwyczaj stosuje się stropy gęstożebrowe, zwłaszcza niewymagające deskowań, np stropy zespolone ceramiczno-żelbetowe. Zastosowanie tego typu stropów nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu (dźwigi) co znacznie obniża koszt wykonania inwestycji. W niektórych przypadkach zasadne staje się wykonanie stropów drewnianych, szczególnie w obiektach o konstrukcji w postaci szkieletu drewnianego. Niestety, ustępują one zdecydowanie w zakresie ognioodporności i sztywności konstrukcji stropom innego rodzaju.