Skip to content

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje betonowe to twory z betonu całkowicie bez zbrojenia, lub ze zbrojeniem mniejszym, niż przyjęte jako minimalne w elementach żelbetowych według zapisów w PN-B-03264:2002. Do takich konstrukcji najczęściej zalicza się podpory mostów, fundamenty, ściany oporowe, zapory, mosty łukowe, nawierzchnie dróg i podobne. Podstawowym budulcem konstrukcji betonowych jest BETON. Inaczej mówiąc, beton to sztuczny kamień, otrzymywany w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, składającej się głównie z kruszywa (żwir, piasek), cementu i wody. Beton charakteryzuje się duża wytrzymałością na ściskanie, trwałością i odpornością na różnego rodzaju działanie czynników zewnętrznych, takich jak ogień, woda, wahania temperatury. Istotną właściwością betonu jest jego mała wytrzymałość na rozciąganie. Dlatego powszechnie w budownictwie stosuje się go w elementach konstrukcyjnych, w których występują wyłącznie naprężenia ściskające, lub minimalne naprężenia rozciągające.

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje żelbetowe natomiast to takie, które składają się z betonu i celowo ułożonych prętów ze stali zwykłej zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa i beton dzięki swojej przyczepności współpracują ze sobą i stanowią monolityczną całość. W konstrukcjach żelbetowych to stal właśnie przejmuje naprężenia rozciągające, a beton naprężenia ściskające. Ponadto beton nadaje konstrukcji odpowiedni kształt. Zapewnia odpowiednią sztywność i chroni użytą stal przed działaniami warunków zewnętrznych. Na przykład przed działaniem wysokiej temperatury. Stosuje się również konstrukcje betonowe, w których zbrojenie stanowią cięgna ze stali sprężającej, posiadające znacznie większa wytrzymałość na rozciąganie od stali zwykłej stosowanej w konstrukcjach. W wyniku naciągu tych cięgien powstają w betonie trwałe naprężenia. Tego rodzaju konstrukcje betonowe nazywa się konstrukcjami z betonu sprężonego. Ilość używanej w tego rodzaju konstrukcjach jest niewielka, zwykle nie przekracza 5% ich całkowitej objętości. Dlatego też zarówno konstrukcje betonowe, jak i żelbetowe określane są jedną nazwą – konstrukcje z betonu.

Etapy wykonania konstrukcji betonowej: zbrojenie konstrukcji żelbetowych, betonowanie konstrukcji i układanie mieszanki betonowej.