Skip to content

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w nowo wybudowanym obiekcie mieszkalnym są jedną z ważniejszych inwestycji wykończeniowych, z jakimi przyjdzie się zmierzyć inwestorowi. Dlatego bardzo istotną kwestią jest odpowiedni dobór firmy, która wykona projekt instalacji elektrycznej, sieciowej (LAN) czy telewizyjnej (TV). Projekt powinien być zgodny z oczekiwaniami użytkowymi.  Wykonanie samej instalacji również. Jest to o tyle ważne, że po zakończeniu prac instalacyjnych zostanie wykonane tynkowanie maszynowe wnętrz, które definitywnie przykryją wszystkie instalacje uniemożliwiając tym samym dokonanie jakichkolwiek zmian.

Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym powinny spełniać kilka ważnych wymagań. Przede wszystkim chodzi tu o ochronę ludzi, zwierząt domowych i pomieszczeń od niebezpieczeństw mogących wystąpić w instalacji elektrycznej (porażenie prądem elektrycznym lub nadmiernym wzrostem temperatury mogącym spowodować pożar lub inne szkody), zapewnienie prawidłowego działania wykonanej instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami inwestora. Aby zapewnić spełnienie tych dwóch wymagań należy podczas projektowania zastosować się do głównych kryteriów, takich jak:

  • odpowiedni dobór przekrojów przewodów instalacji elektrycznej ze względu na ich dopuszczalną maksymalna temperaturę, dopuszczalnego spadku napięcia, oddziaływań elektromechanicznych mogących powstać podczas zwarć oraz oddziaływań mechanicznych, na które mogą być przewody narażone;
  • odpowiedni wybór typu przewodów, oraz odpowiednie sposoby ich instalowania, w zależności od właściwości środowiska, dostępności do instalacji dla ludzi i zwierząt, oddziaływań mechanicznych, na które mogą być narażone przewody oraz od wartości napięć;
  • odpowiedni dobór rodzajów i urządzeń zabezpieczających, uwzględniając ich funkcjonalność;
  • odpowiedni dobór wyposażenia dodatkowego instalacji elektrycznej, które powinno spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa.

Instalacje elektryczne

Dobór przekroju przewodu ze względu na obciążenia napięciowe polega na zastosowaniu okablowania, które jest odporne na wydzielanie się ciepła wskutek płynącego przez żyłę prądu. Temperatura przewodu nie powinna przekroczyć temperatury dopuszczalnej, po której mogłoby nastąpić uszkodzenie izolacji przewodu. W budynkach mieszkalnych minimalny przekrój przewodu ułożonego na stałe, odpowiednio chronionego przed uszkodzeniami mechanicznymi wynosi 1,5 mm². Ogólnie przyjmuje się minimalny przekrój przewodów w instalacjach elektrycznych ułożonych wewnątrz budynków. Dla obwodów oświetleniowych 1,5 mm², natomiast dla gniazd wtyczkowych odpowiednio 2,5 mm².

Tak dobrane przekroje w większości przypadków spełniają warunek skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym, a przewodem ochronnym impedancja obwodu zapewnia samoczynne wyłączenie zasilania przez urządzenie zabezpieczające, w określonym czasie. Po dobraniu odpowiednich przekrojów i rodzajów kabli ważną częścią każdej instalacji elektrycznej są odpowiednie zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć. Zabezpieczenia takie powinny zapewnić samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia przeciążenia lub zwarcia.

Podczas wykonywania budowy domu zapewniamy inwestorowi fachowe doradztwo w zakresie instalacje elektryczne jego domu. Zdobyte przez lata doświadczenie doskonale przekłada się na realnych oszczędnościach finansowych. Prawidłowe nakreślenie oczekiwań wraz z ich odpowiednim wykonaniem skutkuje długoletnim bezawaryjnym funkcjonowaniem instalacji elektrycznej. Zapraszamy do współpracy.