Skip to content

Budowa domu Gdańsk Kokoszki

Kolejną inwestycją zrealizowaną przez nasza firmę na terenie Trójmiasta była budowa domu Gdańsk Kokoszki. Jest to budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia i z garażem dwustanowiskowym. Budynek założony został na rzucie kwadratu z dobudowanym obok garażem. Całość pokryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 40o. Realizację inwestycji podzieliliśmy na kilka etapów.

Roboty ziemne.

Podczas prowadzenia wykopów w gruncie zwracaliśmy szczególna uwagę na to, aby nie doszło do ich zalania. Mogłoby dojść do uplastycznienia gruntu i znacznego obniżenia ich parametrów wytrzymałościowych. Zwracaliśmy również uwagę na to, aby nie dopuścić do naruszenia gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Podczas wykonywania prac ziemnych urobek został wywieziony.

Fundamenty.

Przed przystąpieniem do prac związanych z fundamentowaniem dokonano oceny geotechnicznych parametrów gruntu. Na ich podstawie projektant określił jednostkowy obliczeniowy opór podłoża gruntowego. Przyjęto zatem poziom posadowienia fundamentów na głębokości -1,30 m poniżej poziomu porównawczego +/-0,00 będącego poziomem wykończonej podłogi wewnątrz budynku. Fundamenty wykonano na warstwie betonu podkładowego klasy C10. Na wylewce posadowiliśmy zbrojenie wykonane z prętów Φ12 ze stali A-IIN, przy strzemionach o grubości Φ6. Całość została zalana betonem klasy B20. Miejsca poszerzeń ław fundamentowych dozbrojono siatką z prętów. Po związaniu ław przystąpiliśmy do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych o grubości 24 cm. Na końcu wykonaliśmy izolację poziomą i pionową wg opracowania architektonicznego.

Posadzka parteru i ściany.

Posadzkę parteru wykonano z betonu C25 z zalecaną domieszką włókien polipropylenowych w odpowiednim stężeniu. Jako zbrojenie zasadnicze zastosowano siatkę z prętów Φ6 co 15×15 cm ze stali A-IIIN.Pod planowanymi ściankami działowymi wykonano wzmocnienie – podwalinę. Ściany zewnętrzne wykonaliśmy z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm odmiany 600 murowanych na termicznej zaprawie systemowej. Ściany zwieńczono wieńcami żelbetowymi. W miejscach oparcia płatwi, belek i podciągów na ścianie nośnej wykonaliśmy poduszkę betonową o grubości 25cm i odpowiednio ją zabezpieczyliśmy przeciwwilgociowo.

Strop nad parterem, podciągi, nadproża, wieńce.

Do wykonania był strop monolityczny, żelbetowy o grubości 20 i 18 cm. Zasadniczym zbrojeniem stropu międzykondygnacyjnego stanowiły pręty Φ8 i Φ10 ze stali A-IIIN usadowione co 15 cm. Zbrojenie górne stropu stanowi siatka Q221 dozbrojona prętami. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych stanowią belki prefabrykowane typu L-19. Natomiast belka przy balkonie, nadproża stropu i podciągi zaprojektowano jako żelbetowe wylewane razem ze stropem. Wieńce żelbetowe o szerokości 24 cm wykonano z betonu B20.

Schody, kominy i dach.

Schody wewnętrzne przewidziano jako żelbetowe, monolityczne o grubości płyty 14 cm. Wykonano je z betonu C20, a zbrojenie główne stanowią pręty Φ10 i Φ6. Wylewka schodów została dokonana razem z wylewką stropu. Kominy wykonano z gotowych systemów firmy Schiedel, wykończone cegłą klinkierową ponad połacią dachu. Dach został zaprojektowany jako układ krokwiowo – płatwiowy oraz krokwiowo – jętkowy oparty poprzez murłaty na wieńcach. Połączenia jętek z krokwiami wykonaliśmy na śruby 1M16 i 4M12 w klasie 6. W końcowym etapie dach został pokryty papą i dachówką. Cały budynek przeznaczono do przezimowania.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej budowy domu w Gdańsku Kokoszkach. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok.