Skip to content

Budowa domu Gdynia Chwarzno

Budowa domu Gdynia Chwarzno odbyła się jesienią i zimą 2018 roku. Budowany dom to obiekt jednorodzinny z poddaszem użytkowym, gdzie dolna kondygnacja znajduje się częściowo poniżej poziomu terenu. W budynku usytuowano dwustanowiskowy garaż. Do poszczególnych pięter prowadzą monolityczne schody.

Zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy – dom zlokalizowany został zgodnie z obowiązującą linią zabudowy. To jest w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi, z wycofaniem części elewacji frontowej. Wskaźnik powierzchni zabudowy nie przekracza 19% w stosunku do powierzchni działki.

Prace ziemne.

Przy wykonywaniu prac ziemnych uwzględniliśmy specyfikę działki budowlanej. Budowany dom został co prawda zaliczony do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych, to sam teren pod budowę był dość mocno nachylony. Przy wykonywaniu prac ziemnych usunęliśmy warstwę gleby. Poniżej zdjęliśmy poszczególne warstwy podłoża bez naruszania tych warstw. Na głębokości 5,5 m pod powierzchnią terenu została zlokalizowana woda gruntowa, więc dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie wydostała się na powierzchnię wykopu. Kolejną czynnościa było ułożenie szalunków pod ławy fundamentowe. Etap robót ziemnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

Ławy fundamentowe i fundamenty.

Posadowienie budynku zaprojektowano na ławach fundamentowych o wysokości konstrukcyjnej 30 cm. Natomiast stopy fundamentowe o wysokości 40 cm. Przed wylaniem ław i stóp wykonaliśmy zbrojenie. Do zbrojenia zastosowaliśmy pręty ze stali A-IIIN klasy B500S. Podkład pod ławy wykonaliśmy z chudego betonu klasy C10. Jego grubość wyniosła 10 cm. Tę część prac przy ławach przedstawiają poniższe zdjęcia.

Po wylaniu ław zasadniczym betonem klasy C20/25 i odczekaniu w celu wiązania przystąpiliśmy rozszalowania i do wykonania izolacji pionowej. Po wyschnięciu ławy przysypaliśmy żwirem. Miejsca zasypane dokładnie zagęściliśmy. Poziom posadowienia fundamentów wyniósł nie mniej niż jeden metr poniżej najniższego poziomu terenu. Mury fundamentów wykonaliśmy z bloczków betonowych klasy 15MPa na zaprawie cementowej M10. Następnie wykonaliśmy dokładną izolację pionową muru fundamentów, aż do wysokości nie mniejszej niż 30 cm powyżej planowanego poziomu terenu. Tym samym kolejny etap budowa domu Gdynia Chwarzno dobiegł końca.

Nadproża, wieńce, stropy.

Po wykonaniu szalunków słupów oraz nadproży wykonaliśmy ich zbrojenia. Wykorzystaliśmy stal zbrojeniową A-IIIN klasy B500S. Podobnie wykonaliśmy nadproże bramy garażu. Następnie przystąpiliśmy do wykonania szalunków zwieńczenia i płyty stropu. Na gotowych szalunkach rozłożyliśmy zbrojenie płyty żelbetowej zgodnie z projektem. Użyliśmy prętów zbrojeniowych wykonanych z tej samej stali, oraz prętów o średnicy 6 mm na strzemiona. Również zostało wykonane szalowanie i zbrojenie schodów i klatki schodowej. Tak przygotowane szalunki zostały zalane betonem klasy C20/25. Wszystko pozostawiliśmy do związania. P związaniu zostały zdjęte szalunki i tym samym kolejny etap prac został zakończony.

Po zdjęciu szalunków przystąpiliśmy do wykonania izolacji pionowej i ocieplenia ścian fundamentowych. Ściany pokryliśmy odpowiednią masą bitumiczną, następnie położyliśmy warstwę styropianu i folię bąbelkową. Mury fundamentów zasypaliśmy, a cały teren wokół budynku wyrównaliśmy. Następnie przystąpiliśmy do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Zostały położone nadproża prefabrykowane i wykonane szalunki na wieniec. Następnie wykonaliśmy szalowanie pod strop pierwszej kondygnacji.

Strop i poddasze.

Po wykonaniu szalunków i zbrojenia wieńca i stropu przystąpiliśmy do jego zalewania betonem tworząc monolityczna płytę wiążącą całą konstrukcję domu. Po kilku dniach przerwy technicznej zdjęliśmy szalunki. Zaczęliśmy przygotowania do murowania ścian poddasza. Prace związane z tym etapem pokazaliśmy na zdjęciach.

Więźba dachowa i dach

Dach budowanego domu stanowi wiązar drewniany dwuspadowy o nachyleniu 40 st. Konstrukcja wiązara jest jętkowa. Krokwie, murłaty wykonane sa z drewna sosnowego klasy C-27 o wilgotności nie przekraczającej 18%. Wszystkie elementy są zaimpregnowane środkami grzybobójczymi i owadobójczymi. Ten etap budowy domu przedstawiliśmy na zdjęciach poniżej:

po zakończeniu budowy domu w Gdyni Chwarznie od Inwestora otrzymaliśmy stosowną referencję. Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy wybudowali Wasz wymarzony dom – prosimy o kontakt telefoniczny: ☎️ +48 691 383 615
Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych prac budowlanych. Zapraszamy.

Oceń stronę