Skip to content

Budowa domu Jasień

Budowa domu Jasień na terenie Gdańska została rozpoczęta jesienią 2017 roku. Budowany obiekt to dom jednorodzinny z garażem dwustanowiskowym budowany w technologii tradycyjnej. Jedną ze ścian budynku stanowić będzie konstrukcja żelbetowa. Pozostałe ściany zaprojektowano jako murowane wzmocnione wieńcami żelbetowymi. Strop nad pierwszą kondygnacją i stropodach zaprojektowano jako żelbetowe o grubościach 16 cm. Posadowienie budynku, z racji braku podpiwniczenia realizowane będzie na ławach fundamentowych.

Roboty ziemne.

Wykop pod fundamenty został wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej jego planowanego położenia. Mimo pory późnojesiennej nie dopuściliśmy do sytuacji zalania wykopu wodą zarówno opadową, jak i gruntową. Zostały wykonane szalunki pod fundamenty zasadniczo z płyt Peri, wzmocnionych deskowaniem. Po wykonaniu szalunków całość jednorazowo została zalana chudym betonem – B10. Podczas realizacji tej części zadania zwróciliśmy uwagą, aby ewentualne odchylenia w poziomach górnej powierzchni podłoża nie przekraczały 2 cm. Natomiast odchylenia w wymiarach samych ław nie przekraczały wartości 0,5%. Standardowo przed zalaniem ław został przyspawany uziom (piorunochron). Końcowym etapem było zalanie ław betonem B25. Etap prac ziemnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

Budowa domu Jasień: prace ziemne i ławy fundamentowe

Wykonanie fundamentów.

Po pracach ziemnych, wylaniu ław i ich związaniu została wykonana izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej. Ściany fundamentowe zasadniczo wykonaliśmy z bloczków betonowych. Jednak w celu umocnienia ścian co jakiś czas zostały wylane słupy żelbetowe. Gotowe ściany fundamentu zostały zaizolowane izolacją pionową, przeciwwilgociową. Na koniec została położona folia kubełkowa na całej powierzchni ścian, które posadowione będą pod poziomem gruntu. Kolejnym etapem było rozprowadzenie projektowanej kanalizacji wraz z doprowadzeniem wody do budynku. Końcowym etapem jest zasypanie piasku w ściany fundamentowe. Należało to zrobić warstwowo przy jednoczesnym jego zagęszczaniu. Tak przygotowane podłoże zostało zalane betonem B12 o grubości 12 cm. Uzyskany został poziom „0” budowanego budynku.

Budowa domu Jasień: murowanie i ocieplenie fundamentów.

Murowanie ścian parteru.

Przed  murowaniem ścian parteru wykonaliśmy izolację poziomą z papy klejonej na ciepło. Rozpoczęło się murowanie ścian. Większość ścian parteru wykonana została z bloczków betonu komórkowego typu Silka o szerokości 18 cm. Jako spoiwo zastosowana została mieszanka klejowa. Istotnym aspektem wyróżniającym ten budynek pośród innych jest fakt wykonania zachodniej ściany jako jednolitej, z żelbetu. Rozwiązanie to zostało zastosowane dlatego, że w budynku na parterze zaprojektowano duże okno narożne bez podparcia. Dlatego ściana ta musiała zostać zazbrojona i zabetonowana w całości aż po dach wraz z ogniomurem. Do wylania ściany użyliśmy betonu B25. Dość problematyczne było prawidłowe wykonie szalowania z zachowaniem dokładności wymiarowej. Jednocześnie murowane były przewody kominowe i wentylacyjne. Ta cześć prac murarskich została pokazana na poniższych zdjęciach.

Wykonanie stropu żelbetowego i ścian piętra.

Strop nad parterem został zaszalowany i zazbrojony zgodnie z założeniami projektanta. Po przygotowaniu pod betonowanie został zalany betonem B25 za pomocą wysięgnikowej pompy do betonu. Powierzchnia całego stropu została wylana ciągle, bez przerw. Po wyrównaniu betonu i wygładzeniu całość została pozostawiona do wyschnięcia.

Zewnętrzne i wewnętrzne ściany pierwszego piętra również były murowane z bloczków betonu komórkowego typu Silka o szerokości 18 cm. Podomnie jak w przypadku ścian parteru użyliśmy zaprawy klejowej. W trakcie murowania ścian zostało wykonane zbrojenie i szalunek wspominanej wcześniej ściany żelbetowej. Zbrojenie i szalunki ściany zostały złączone ze zbrojeniem i szalunkami planowanego wieńca. W dalszej kolejności została wymurowana ściana kolankowa nad tarasami.

 

Po okresie wiązania betonu można było usunąć legary podtrzymujące strop i stropodach. Mogliśmy zabezpieczyć tymczasowo ciągi komunikacyjne wnętrza budynku i oddać plac budowy inwestorowi. Całość wykonanych prac budowlanych pokazaliśmy na poniższych zdjęciach.

Budowa domu Jasień: efekt po wykonaniu prac budowlanych.

Oceń stronę