Skip to content

Budowa domu Kobysewo

Dobiega końca kolejna inwestycja realizowana przez naszą firmę budowlaną, jaką jest budowa domu Kobysewo. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, niepodpiwniczony z garażem 2-stanowiskowym, wbudowanym i poddaszem użytkowym. Po przekazaniu działki pod inwestycję i jej ogrodzeniu została dokonana próbna analiza gruntu w celu stwierdzenia rodzaju występowania gruntów. W związku z tym, że na miejscu przeznaczonym na budowę występują grunty nośne, oraz nie występują wody gruntowe budynek zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

Budowę domu rozpoczęto od wykonania prac ziemnych i ław fundamentowych. Ławy żelbetowe wykonano z betonu żwirowego C 12/15, wylewane w wykopie, zazbrojone prętami o przekroju 12 mm. Przed samym wylaniem betonu rozluźniony grunt zestabilizowano warstwą chudego betonu o konsystencji półsuchej, wyłożono folię budowlaną z naddatkami po około 50 cm.

Ściany fundamentowe wymurowano z bloczków betonowych M6, o grubości 25 cm. Ściany fundamentowe zakończono wieńcem żelbetowym. Przed samym zabetonowaniem wieńca fundamentowego zakotwiono pręty zbrojenia żebra pionowego, którego zadaniem będzie usztywnienie ściany szczytowej budynku. Po wymurowaniu ścian fundamentowych wykonano izolację przeciwwilgociową masą asfaltowo – kauczukową o grubości nie mniejszej niż 1 mm. W częściach zagłębionych w gruncie mury fundamentu zabezpieczono również specjalna folią hydroizolacyjną wytłaczaną, a części ponadgruntowe warstwą wodoodpornej zaprawy klejowej wzmocnionej siatką z włókna szklanego.

Ściany nośne zewnętrzne parteru i poddasza są ścianami warstwowymi. Warstwa wewnętrzna, jako konstrukcyjna została wykonana z bloczków z betonu komórkowego SOLBET o grubości 24 cm, które były układane na zaprawie klejowej. W ściankach kolankowych na poddaszu wykonano pionowe żebra żelbetowe wzmacniające, a jego pręty osadzono w wieńcach stropu nad parterem. Ścianki kolankowe zakończono wieńcami żelbetowymi osadzając w nich szpilki stalowe o średnicy 14 mm. Ściany nośne wewnętrzne zostały wykonane z pustaków ceramicznych Porotherm kl. 15 MPa o grubości 25 cm w przypadku głównej ściany nośnej i o grubości 18,8 cm w przypadku ściany nośnej przy klatce schodowej.

Ścianki działowe na parterze wykonano z bloczków z betonu komórkowego o grubości 12 cm i 8 cm. Na poddaszu przewidziano wykonanie również ścianek działowych z płyt gipsowych na stelażu z profili blaszanych z wypełnieniem wełną mineralną o grubości 12 cm oraz 6 cm. W pomieszczeniu przeznaczonym na sanitariat przewidziano zastosowanie płyt gipsowych wodoodpornych.

Stropy zastosowane w budowanym budynku mieszkalnym są stropami gęstożebrowymi, prefabrykowanymi Teriva I. Nadbeton stropu oraz wieńce, żebra, podciągi, nadproża i płyty wylane zostały betonem klasy C 20. Przed samym zabetonowaniem stropu nad parterem osadzono w wieńcach stropowych pręty zbrojenia żeber pionowych usztywniających ścianki kolankowe poddasza. Ze względu na zapewnienie szczelności stropu nad garażem i kotłownią, zastosowano beton o frakcji kruszywa nie większej niż 5 cm, z minimalną dopuszczalną zawartością cementu. Do betonu dodano również domieszki uszczelniające. Nadbeton w stropie nad garażem dozbrojono siatka stalową, co skutecznie zapobiegnie ewentualnym spękaniom skurczowym wylewanego betonu.

Więźba dachowa drewniana, krokwiowo – jętkowa z płatwią kalenicową została oparta na wieńcach ścianek kolankowych za pomocą murłat, zakotwionych w wieńcach szpilkami o średnicy 14 mm. Połączenia konstrukcyjne elementów więźby dachowej wykonano zgodnie ze sztuką ciesielską. Połączenia słupków i płatwi z elementami żelbetowymi wykonano za pomocą łączników kątowych i stalowych kołków rozporowych. Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej zostały przed wbudowaniem zaimpregnowane odpowiednim środkiem impregnującym.

Poniżej przedstawiamy większą ilość zdjęć budowa domu Kobysewo:

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub o wypełnienie formularza kontaktowego obok. Zapraszamy do współpracy.