Skip to content

Budowa domu Kowale

Budowa domu Kowale w gminie Kolbudy została rozpoczęta na pod koniec czerwca 2017 roku. Kowale są miejscowością graniczącą z miastem Gdańsk. To tu znajduje się znany na Pomorzu Designer Outlet Gdańsk, odwiedzany przez tysiące konsumentów. Budowany dom to wolnostojący budynek dwukondygnacyjny.Budynek jest kryty dachem krokwiowo-płatwiowym, czterospadowym o nachyleniu 25o i 15o. Całość posiada bryłę dwóch prostopadłościanów wzajemnie niesymetrycznych. Budynek jest przeznaczony do zamieszkania przez rodzinę 4-5 osobową.

Prace ziemne i fundamentowe.

Zaprojektowany dom nie posiada podpiwniczenia. Dlatego wykonany wykop nie musiał mieć głębokości większej niż 100 – 110 cm. Po wykonaniu wykopu przystąpiliśmy do wykonania szalunków ław fundamentowych. ławy fundamentowe zostały zazbrojone prętami wykonanymi ze stali konstrukcyjnej klasy A-IIIN. Dodatkowe zbrojenie w miejscach ścian nośnych, w miejscach słupów oraz schodów wykonaliśmy zgodnie z założeniami projektanta. Całość została zalana chudym betonem C10. Kolejnym etapem budowy fundamentów było wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych oraz dokładne ich zaizolowanie. Wykonaliśmy izolację pionową przeciwwilgociową zarówno powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Następnie ściany zostały ocieplone warstwą termoizolacyjną. Została rozłożona instalacja hydrotechniczna, odprowadzenia odgromowe a całość wyrówna żwirem i odpowiednio zagęszczona.  Ta część robót budowlanych wyglądała następująco:

Budowa domu Kowale – pierwszy etap prac budowlanych.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne.

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne zostały wymurowane metodą tradycyjną z bloczków betonu komórkowego typu Silka o grubości 24 cm. Docelowo ściany zewnętrzne będą docieplone i wykończone tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Wykończenie wewnętrzne będzie wykonane poprzez położenie tynków cementowo – wapiennych. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi ułożono nadproża żelbetowe prefabrykowane. Ściany murowaliśmy na zaprawie cienkospoinowej. W niektórych miejscach musieliśmy użyć również zaprawy cementowo – wapiennej. Wszystkie budowane ściany zostały posadowione na dwóch warstwach papy asfaltowej. Po wymurowaniu ścian i wylania słupów konstrukcyjnych w licach przystąpiliśmy do szalowania i wykonaia wieńca nad pierwszą kondygnacją. Wieńce są zbrojone prętami podłużnymi Ø12 oraz strzemionami o przekrojach Ø6. Naturalnym jest, że zachowaliśmy ciągłość zbrojenia w narożach wieńca poprzez odpowiednie wygięcie prętów. Wieniec został zalany betonem klasy B25 i pozostawiony do związania.  Tym samym został zakończony kolejny etap budowy domu.

Budowa domu Kowale – realizacja kolejnego etapu budowy.

Wykonanie stropu i klatki schodowej.

W budowanym domu w Kowalach zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny wylewany na mokro betonem klasy B25 o grubości 18 cm. Zbrojenie stropu wykonaliśmy dwukierunkowo prętami ze stali zbrojeniowej AIII-N. Ze stropu zostały wypuszczone startery pod rdzenie żelbetowe. Górne zbrojenie stropu zostało podparte kozłami wykonanymi z tej samej stali, rozmieszczonymi po całej połaci równomiernie w ilości 4 szt na 1m2. W przypadku tego projektu zaprojektowano również schody żelbetowe monolityczne wylewane na mokro tym samym betonem, jaki zostanie wykorzystany do zalania stropu. Ta część budowy domu widoczna jest na poniższych zdjęciach:

Budowa domu Kowale – konstrukcja stropu.

Ściany drugiej kondygnacji, strop i dach.

Ściany na drugiej kondygnacji, podobnie jak na pierwszej postawiliśmy z bloczków z betonu komórkowego typu Silka. Wieniec również został wykonany podobnie jak poprzedni z tą różnicą, że w dwóch narożnikach budynku został podparty belką stalową w celu późniejszego umieszczenia okna narożnego. Ponad planowaną połać dachu wymurowano komin i wykończono go płytkami klinkierowymi w odpowiednim kolorze. Nad piętrem wykonaliśmy strop drewniany belkowy z rewna sosnowego klasy C24.
Konstrukcję dachu wykonaliśmy z konstrukcyjnego drewna sosnowego klasy C24 o obniżonej wilgotności i zabezpieczonego przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo. Do jego konstrukcji wykorzystaliśmy krokwie 8×18 cm, murłaty 12×12 cm, płatwie o różnych wymiarach oraz słupki drewniane i słupki stalowe. Murłaty wraz z krokwiami skrajnymi zostały ułożone na dwóch warstwach papy asfaltowej i zamocowane za pomocą szpilek gwintowanych zakotwionych w wieńcu. Całość ostatecznie przykryliśmy papą.

Budowa drugiej kondygnacji.

Ostatecznie cały dach został pokryty dachówką. Następnie została wykonana stolarka okienna oraz została zamontowana brama garażowa. Po zakończeniu prac budowlanych teren wokół został uprzątnięty, a dom został oddany w użytkowanie Inwestorowi.

Oceń stronę