Skip to content

Budowa domu Lniska

Budowa domu Lniska w obrębie Leźno, w gminie Żukowo została już zakończona. Tym razem postawiliśmy dom jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia. Dom został zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Zgodnie z zaleceniami planu przestrzennego dach budynku stanowi konstrukcja drewniana, dwuspadowa, symetryczna, kryta dachówką ceramiczną.

Prace ziemne.

Wykop pod fundamenty został wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej jego planowanego położenia. W wykopie wykonaliśmy szalunki pod ławy fundamentowe z płyt Peri, wzmocnionych deskowaniem. Po wykonaniu szalunków całość jednorazowo zalaliśmy chudym betonem – B10. Trudnością przy wykonaniu szalunków był spadek gruntu na działce, na której stawialiśmy budynek.  Standardowo przed zalaniem ław został przyspawany piorunochron. Końcowym etapem było zalanie ław betonem B25. Etap robót ziemnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

Budowa domu Lniska: prace ziemne i ławy fundamentowe

Wykonanie fundamentów.

Po związaniu betonu ław fundamentowych wykonaliśmy izolację poziomą z papy termozgrzewalnej. Ściany fundamentowe zasadniczo wykonaliśmy z bloczków betonowych. Jednak w tylnej części budynku nachylenie gruntu wymusiło zastosowanie innego rozwiązania. Część fundamentu narażoną na dodatkowe obciążenia wykonaliśmy z żelbetu. Gotowe ściany fundamentu zostały zaizolowane izolacją pionową, przeciwwilgociową. Na koniec ułożyliśmy izolację termiczną z bloczków styropianowych, uszczelniając połączenia pianką poliuretanową. Kolejnym etapem było rozprowadzenie zaprojektowanej kanalizacji wraz z doprowadzeniem wody do budynku. Końcowym etapem jest zasypanie piasku w ściany fundamentowe. Należało to zrobić warstwowo przy jednoczesnym jego zagęszczaniu. Ten etap prac przedstawiony jest na poniższych zdjęciach.

Budowa domu Lniska: murowanie i ocieplenie fundamentów.

Prace murarskie.

Przed  murowaniem ścian parteru wykonaliśmy izolację poziomą z papy klejonej na ciepło. Następnie rozpoczęliśmy murowanie ścian. Ściany zewnętrzne wykonane została z bloczków betonu komórkowego typu Silka o szerokości 24 cm. Jako spoiwo zastosowaliśmy zaprawę cementowo wapienną. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi położyliśmy nadproża monolityczne, żelbetowe, prefabrykowane. W poziomie stropów na ścianach nośnych wykonaliśmy wieńce żelbetowe ciągłe. Przewody wentylacji grawitacyjnej i kanał dymowy wykonaliśmy z prefabrykowanych systemowych pustaków kominowych typu SHIEDEL. Powyżej dachu zostały obmurowane warstwą z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie cementowej. Ta cześć prac murarskich została pokazana na poniższych zdjęciach.

Ostatnim etapem prac było wykonanie dachu nad poddaszem użytkowym. Połacie dachu zostały pokryte papą. W późniejszym terminie będą położone dachówki ceramiczne. Po okresie wiązania betonu można było usunąć legary podtrzymujące strop i stropodach. Mogliśmy zabezpieczyć tymczasowo ciągi komunikacyjne wnętrza budynku i oddać plac budowy inwestorowi. Całość wykonanych prac budowlanych pokazaliśmy na poniższych zdjęciach.

Budowa domu Lniska: Stan surowy otwarty budynku.

Oceń stronę