Skip to content

Budowa domu Matemblewo

Dobiegła końca budowa domu Matemblewo. Trwają  jeszcze ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz budynku i prace porządkowe na zewnątrz. Zdecydowana zmiana pogody na typowo wiosenną spowodowała znaczne przyspieszenie prac porządkowych i oddanie domu do użytku.

Rozpoczynając budowę domu jednorodzinnego przy ulicy Potokowej wskazanym okazało się przeprowadzenie badań gruntu przez geodetę z uwagi na to, że okolica działki budowlanej, na której ma stanąć budynek jest terenem podmokłym. Przeprowadzone badania geologiczne potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, związku z tym wykonując wykop pod fundamenty domu należało dokonać wymiany gruntu do jednego metra głębokości.

Po dokonaniu wymiany gruntu rozpoczęliśmy szalowanie ław fundamentowych oraz ich zbrojenie i zalanie betonem o wzmocnionej wytrzymałości, jednocześnie pod budynkiem, garażem i kotłownią. Po związaniu betonu została wykonana izolacja pozioma i pionowa ław fundamentowych. Następnym etapem budowy było wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych i wykonanie izolacji pionowej wymurowanych ścian z zewnętrznej i wewnętrznej strony. Najbardziej odpowiednimi produktami okazały się DYSPERBIT i IZOBUD. Warstwy izolacyjne nałożone zostały ręcznie, pędzlem  ze strony zewnętrznej. Po wyschnięciu warstw izolacyjnych ściany ocieplone zostały wodoodpornym styrodurem  i na końcu owinięte folią kubełkową. Po zakończeniu prac przy fundamencie i ścianach fundamentu w środek został wysypany piasek, warstwowo zagęszczony oraz zostały rozprowadzone rury kanalizacyjne, dopływy i odpływy wody. Tak przygotowane podłoże zostało wylane betonem typu chudziak B-15, kończącą etap poziomu „zero” budynku mieszkalnego bez podpiwniczenia.

Budowa domu Matemblewo

Przed przystąpieniem do budowy części parterowej budynku została zrobiona izolacja poziomej na wylanej płycie betonowej. Na powierzchni płyty betonowej nakłada się warstwami impregnat przeciwwilgociowy i przykleja się na ciepło papę termozgrzewalną pod murowanymi ścianami aby nie doprowadzić do przemarzania. Ściany parteru zostały wykonane z pustaków POROTHERM 24. Równocześnie wraz ze wznoszeniem ścian murowane były kominy dymne i wentylacyjne z gotowych elementów kominowych typu SCHIEDEL. W przypadku chęci zastosowania zewnętrznych rolet okiennych należy pamiętać o  przygotowaniu miejsc do usadowienia gotowych nadproży. Po wymurowaniu wszystkich ścian, zgodnie z projektem budowlanym zostało wykonane szalowanie i zbrojenie drutem o Q12 i Q10 grubości, stropu parterowego nad całością budynku, wliczając garaż i kotłownię. Równocześnie zostało wykonane szalowanie schodów wewnętrznych.

Wykonanie całościowego szalowania jest niezbędne, aby wykonać zalanie betonem B-20 wszystkich  przygotowanych części budynku na etapie parteru. Po zalaniu i związaniu betonu zostały wymurowane ściany kolankowe poddasza oraz wylane słupki kolankowe z wieńcem i zamocowane kotwy do zamocowanie więźby dachowej. Następnie wymurowaliśmy ściany szczytowe budynku, kominy dymne i wentylacyjne do wysokości dachu. Następnie kominy dymne w części ponaddachowej zostały obmurowane cegłą pełną w kolorze i jakości zgodnej z projektem wykonawczym budowy. W międzyczasie nasza ekipa ciesielska wykonała więźbę dachową z deskowaniem i pokryła dach papą. Tym samym budowa domu Matemblewo została zakończona.

Poniżej przedstawiamy dokumentację fotograficzną z budowy domu w Gdańsku Matemblewie.

 

Oceń stronę