Skip to content

Budowa domu Mezowo

Budowa domu Mezowo w powiecie kartuskim została rozpoczęta na początku maja 2017 roku. Tym razem budowaliśmy budynek mieszkalny na podstawie projektu powtarzalnego „Modrzew 3” wykonanym przez firmę Arch-Dom i korygowany przez Pracownię Projektową „Kuchta i Knop”. Budynek jest zbudowany zgodnie z kontynuacją miejscowej i regionalnej tradycji budowlanej Kaszub Środkowych. Forma architektoniczna budynku pod względem skali, bryły i podziałów nawiązuje do tradycyjnej zabudowy kaszubskiej. Jest wolnostojącym, niepodpiwniczonym budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym. Całkowita wysokość domu nie przekracza 9.0 m. Jest zbudowany na planie prostokąta, kryty dachem dwuspadowym z lukarną. Przeznaczony jest do zamieszkania maksymalnie 5-cio osobowej rodziny. Budynek zawiera garaż dwustanowiskowy wbudowany w bryłę budynku.

Wykop, ławy i ściany fundamentowe oraz fundamenty.

Wykop pod fundamenty wykonaliśmy z należytą starannością, biorąc pod uwagę możliwość napływu wód opadowych. Pod całym budynkiem został wykonany szalunek pod ławy fundamentowe o szerokościach 50 cm i wysokości 40 cm. Jako zbrojenie zastosowaliśmy  pręty wzdłużne ze stali St AIIIN o przekroju ø12 i strzemiona o przekroju ø6 w rozstawie co 30 cm. Całość została zalana  betonem konstrukcyjnym C16/20. Po związaniu ław przestrzenie między nimi zostały wypełnione żwirem i odpowiednio zagęszczone. Izolację poziomą ław fundamentowych wykonaliśmy z papy asfaltowej zgrzewanej na gorąco. Kolejnym etapem prac ziemnych było wymurowanie ścian fundamentowych. Ściany wykonaliśmy z bloczków betonowych M-6 o grubości 24 cm na zaprawie cementowej klasy M8. Po wymurowaniu ściany zostały odpowiednio zabezpieczone przeciwwilgociowo – obustronnie środkiem do tego przeznaczonym. Dodatkowo od strony zewnętrznej ściany fundamentowe ociepliliśmy warstwą styropianu. Przestrzenie pomiędzy ścianami zostały wypełnione żwirem, zostały ułożone instalacje sanitarne i przyłączeniowe. Całość została odpowiednio zagęszczona i zalana betonem tworząc tym samym poziom zerowy budynku. Ta część robót budowlanych wyglądała następująco:

Budowa domu Mezowo – pierwszy etap prac budowlanych.

Ściany i strop.

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne zostały wymurowane wg projektu metodą tradycyjną z bloczków ceramicznych Porotherm grubości 24 cm. Docelowo ściany zewnętrzne będą docieplone i wykończone tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Wykończenie wewnętrzne będzie wykonane poprzez położenie tynków cementowo – wapiennych. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi ułożono nadproża żelbetowe prefabrykowane. Na ścianach nośnych wykonaliśmy wieniec żelbetowy o wymiarach 24 x 28 cm zbrojony podłużnie prętami o przekroju ø12 i strzemionach o przekroju ø6 wykonanych ze stali AIIIN. Podciągi parteru o wymiarach 24 x 40 cm zostały dociągnięte i połączone ze zbrojeniem wieńca. Całość dostała zalana betonem klasy C16/20. Nad parterem wykonaliśmy strop monolityczny żelbetowy zbrojony wzdłużnie i poprzecznie prętami ø12. W miejscach konstrukcyjnie uzasadnionych zostało wykonane zbrojenie dodatkowe lub została podwyższona gęstość strzemion. Całość została zalana betonem konstrukcyjnym klasy C16/20. Wszystko zostało poddane wiązaniu przez okres technologiczny. Po upływie określonego czasu przystąpiliśmy do murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych poddasza. Zostały wymurowane również przewody kominowe z pustaków wentylacyjnych. Ponad połacią dachową zostały obmurowane cegłą klinkierową. Tym samym został zakończony kolejny etap budowy domu.

Budowa domu Mezowo – realizacja kolejnego etapu budowy.

Budowa dachu.

Konstrukcję dachu wykonaliśmy z konstrukcyjnego drewna sosnowego klasy C27 o obniżonej wilgotności i zabezpieczonego przeciwgrzybiczo i przeciwogniowo. Cały dach jest oparty na murłatach o przekroju 17×17 cm położonych na wieńcach na warstwie papy izolacyjnej i kotwione kotwami M20 co 120 cm. Na murłatach zostały oparte krokwie mocowane obustronnie za pomocą łączników. Na wysokości około 2/3 zostały spięte jętkami o przekroju 8 x 22 cm. Całość ostatecznie przykryto papą.

Budowa domu Mezowo – konstrukcja dachu

Cały dach ostatecznie został pokryty dachówką. Następnie została wykonana stolarka okienna oraz została zamontowana brama garażowa. Po zakończeniu prac budowlanych teren wokół został uprzątnięty, a dom został oddany w użytkowanie Inwestorowi. Ostatecznie budynek prezentuje się jak na poniższych zdjęciach.

Dom w Mezowie w stanie surowym.