Skip to content

Firma budowlana Gdańsk Matarnia

Budowa hali handlowo usługowej wraz z mieszkaniem w Gdańsku Matarni, nieopodal lotniska Gdańsk – Rębiechowo ze względu na wielkość jest podzielona na kilka etapów. Dobiegła końca realizacja założeń projektowych dotyczących etapu pierwszego i drugiego, czyli wykonanie poziomu podstawowego, tak zwanego zerowego. Następnie wykonanie budynku handlowo – biurowego z lokalem mieszkalnym. Obiekt będzie pełnił funkcje handlowo – usługowe w zakresie regeneracji podzespołów samochodowych, oraz funkcje mieszkaniowe. Wybudowany obiekt przebierze kształt litery „L”, na którą złożą się trzy części realizowane w osobnych etapach.

  • ETAP I – budynek warsztatowo – biurowo – socjalny – dwu kondygnacyjny z dachem płaskim, jednospadowym;
  • ETAP II – budynek handlowo – biurowy z lokalem mieszkalnym, trzy – kondygnacyjny, z dachem 4-spadowym, narożny, którego zadaniem będzie spięcie wszystkich części w jeden budynek;
  • ETAP III – jednokondygnacyjny magazyn.

Budynek zostanie wykonany jako żelbetowy szkielet ze ścianami osłonowymi wykonanymi w technologii mieszanej. Obecnie wykonano wszystkie prace ziemne, wraz z wylaniem ław fundamentowych, wymurowaniem fundamentów, wylaniem stóp fundamentowych pod słupy.

Początek budowy.

Z uwagi na duży rozmiar całej inwestycji, tę część wykonano jeszcze w zeszłym sezonie budowlanym, biorąc pod uwagę fakt zbliżającego się okresu zimowego. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, podłoże gruntowe zabezpieczono warstwą chudziaka o grubości co najmniej 10 cm.. W miejscach planowanych słupów żelbetowych, przed zabetonowaniem fundamentów umieszczono pręty startowe. Wykorzystano stal konstrukcyjną A-IIIN i beton B-30. Wylane ławy fundamentowe ocieplono płytami styropianowymi EPS100, a następnie zabezpieczono przed wilgocią. Ściany fundamentu wykonano z bloczków betonowych B-15, o grubości 24 cm, na zaprawie cementowej z dodatkiem plastyfikatora. Od strony przyszłej izolacji przeciwwilgociowej spoiny ściany zostały zatarte na gładko. Po wymurowaniu ścian, wykonano zwieńczenie wieńcem żelbetowym 25*24 cm zbrojonym góra i dołem prętami zbrojeniowymi #12. Po zakończeniu pierwszego etapu budowy obiekt prezentuje się następująco:

Murowanie ścian.

Kontynuując budowę w Gdańsku Matarni przystąpiliśmy do budowy części warsztatowo – biurowo – socjalnej. Ściany nośne zostały wymurowane z silki grubości 24 cm 15 MPa, na zaprawie cementowo – wapiennej. Słupy żelbetowe usytuowane w ścianach nośnych zostały utwierdzone z podciągami żelbetowymi. Zastosowano pręty se stali konstrukcyjnej A-IIIN i beton towarowy B-30.

Ponadto słupy ścian zabezpieczono markami stalowymi do montażu profili stalowych obudowy według wytycznych producenta systemu, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej. Następnie ułożono nadproża żelbetowe nad otworami okiennymi, drzwiowymi, oraz nad bramami wjazdowymi do warsztatów. W ten sposób przygotowano pierwszą kondygnacje do wylewania wieńców.

Wylewanie stropu.

Według projektu budowlanego należy płytę stropu, podciągi i wieńce wykonać jako monolityczne. W związku z tym, należało przygotować je do jednoczesnego zalania betonem. Wieńce w narożach oraz na styku ze ścianami usztywniającymi zazbrojono dodatkowo prętami kątowymi w ilości 4 szt, o długości ramienia 70 cm i średnicy 12 mm. W miejscu umieszczenia dodatkowego zbrojenia na długości zakładu zagęściliśmy o 50% rozstaw strzemion. Tak przygotowane wieńce i podciągi, wraz z przygotowanym, odpowiednio zazbrojonym stropem zalano betonem.

Następnie wykonano główne schody jako żelbetowe, płytę między piętrami o grubości 17 cm, zbrojenie prętami o średnicach od 15, do 17,5 cm. Ułożono deskowanie zabezpieczające wraz z podporami.

Ostatecznie przystąpiliśmy do całościowego wylania konstrukcji betonem. Poniżej zdjęcia stropu z wylaną płytą stropową, wieńcami oraz schodami głównymi pomiędzy kondygnacjami.

Firma budowlana Gdańsk Matarnia. Dokumentacja fotograficzna. Wykorzystując bardzo lekką zimę 20014/2015 została podjęta decyzja o kontynuacji prac budowlanych przy inwestycji pawilonu w Gdańsku Matarni.

Dokumentacja fotograficzna.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza obok.

Oceń stronę