Skip to content

Firma budowlana Gdynia Wiczlino

Wiosna 2016 roku zakończona została budowa domu w Gdyni Wiczlinie. Tym razem budowany był budynek mieszkalny, jednorodzinny z garażem, wolnostojący, niepodpiwniczony. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne, tj.: parter i poddasze użytkowe. Dom przykryty jest dachem czterospadowym, o kącie nachylenia wynoszącym 37o. Rzut budynku oparty jest na dwóch przenikających się prostokątów. Cały projekt oparto o fakt wykorzystania dobrego standardu materiałowego i technologicznego, przy użyciu tradycyjnych metod budowania. Sama wielkość budynku, jego usytuowanie na działce budowlanej, forma dachu, zostały dobrane w taki sposób, aby nawiązywały do tradycji miejscowych. Dzięki temu budynek wpisuje się w krajobraz wraz z otaczająca zabudową.

Warunki i sposób posadowienia budynku.

Kategoria geotechniczna obiektu i gruntu, oraz warunki gruntowe, na którym będzie posadowiony, zaliczana jest do kategorii prostej. Działka budowlana nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Ponadto na terenie działki występują jednorodne warstwy gruntu, zalegające w poziomie. Grunty te nie należą do grupy mineralnych gruntów słabonośnych, ani do gruntów organicznych. Dodatkowo zwierciadło wody znajduje się poniżej poziomu posadowienia budowanego obiektu.

Ławy fundamentowe.

Dom jest posadowiony bezpośrednio na poziomym gruncie za pośrednictwem ław fundamentowych, żelbetowych. Grubość ław wynosi 40cm. Posadowione są na warstwie chudego betonu C10, oraz na podsypce piaskowo – żwirowej o id > 0.6 gr. Wokół budynku wykonaliśmy drenaż ze żwirem, w pasie co najmniej 1 m od ścian fundamentowych. Na rzędnej spodu budowanych ław fundamentowych w jednym z narożników nawiercono sączenia wody gruntowej.

Firma budowlana Gdynia Wiczlino – wykonanie ław i ścian fundamentowych

Przed zasypaniem wnętrza zostały ułożone wszystkie odpływy i dopływy oraz rury kanalizacyjne. Ściany fundamentowe zostały zabezpieczone przeciwwilgociowo w dwóch procesach roboczych elastyczna masą uszczelniającą. Następnie grunt wewnątrz został odpowiednio zagęszczony, wzmocniony siatką stalową i została zalana posadzka.

Firma budowlana Gdynia Wiczlino – wylewka płyty posadzki budynku

Wykonanie parteru budynku

Główne wejście do obiektu oraz wjazd do garażu usytuowano od strony północno – wschodniej. Bezpośrednio z garażu możliwy jest dostęp do pomieszczenia gospodarczego oraz do kotłowni. Z kotłowni jest również możliwy dostęp do części mieszkalnej. W centralnym punkcie domu usytuowany jest hol, który łączy wszystkie mieszkalne części parteru, tj. kuchnię z jadalnią, salon z kominkiem, pokój i łazienkę. Nad pokojem zlokalizowana została pustka w stropie z doświetleniem dodatkowym połaci dachowej. Od strony południowo – zachodniej zlokalizowany jest zadaszony taras. Ściany zewnętrzne, wewnętrzne nośne i działowe, oraz ściany piętra w budynku zostały wykonane z silki o grubości 25 cm. Nadproża okienne i drzwiowe są monolityczne, żelbetowe.

Firma budowlana Gdynia Wiczlino – wykonanie parteru budynku

Stropy i dach

Strop nad parterem stanowi monolityczna płyta żelbetowa o grubości odpowiednio 14 i 18 cm. Natomiast strop nad poddaszem użytkowym jest drewniany, obudowany płytami kartonowo – gipsowymi o grubości 12,5 cn na metalowym ruszcie. Ocieplony wełna mineralną o grubości 20 cm w układzie 2 x 10 cm. Dach czterospadowy, o nachyleniu 37o wykonano w konstrukcji drewnianej. Użyty materiał został wcześniej zabezpieczony środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Kominy w budynku zostały wykonane w systemie Scheidel z uwzględnieniem osobnego szybu do obsługi planowanego kominka, opalanego drewnem z zamkniętym wkładem kominkowym o dopuszczalnej mocy 0,25 kW na 1m3 kubatury salonu. Powyżej połaci dachowej kominy obudowane zostały żółtą cegłą.

Firma budowlana Gdynia Wiczlino – Strop i dach

Cały dach jest kryty dachówka ceramiczną. Po zakończeniu prac budowlanych teren wokół został uprzątnięty, a dom został oddany w użytkowanie inwestorowi.

Dom w stanie surowym w Gdyni

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub o wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego obok.